Czy współczynniki korekcyjne ulegną zmianie?

Czy współczynniki korekcyjne ulegną zmianie?
OregonDOT, flickr cc-by-2.0

Resort gospodarki zapowiada szereg zmian w projekcie ustawy o OZE. Czy zmianie ulegną także współczynniki korygujące wartość zielonych certyfikatów dla poszczególnych technologii OZE, które {więcej} resort gospodarki przedstawił wraz z pierwszym projektem ustawy o OZE? 

Jak zapowiedział Janusz Pilitowski, szef Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, resort ten, który pracuje obecnie nad nową wersją ustawy o OZE, sprawdza dane ekonomiczne projektów w poszczególnych technologiach OZE i na tej podstawie przedstawi w uzasadnieniu nowego projektu ustawy o OZE analizę wysokości współczynników korekcyjnych, których początkowe wartości – w przeciwieństwie do pierwszego projektu ustawy o OZE – zostaną zapisane bezpośrednio w jej poprawionej wersji. 

REKLAMA

Według informacji, które przekazał Janusz Pilitowski, wartość współczynników nie powinna jednak zmienić się znacząco w porównaniu do ich pierwszej wersji opublikowanej w grudniu 2011 r. Przedstawiciel resortu gospodarki podkreślił, że inwestycjom OZE oddawanym do użytku będą przysługiwać stałe współczynniki przez cały 15-letni okres wsparcia – niezależnie od kolejnych zmian ich wartości. Wartości pierwszych współczynników mają zostać określone w ustawie na okres 5 lat. Później kolejne wartości współczynników będą publikowane w rozporządzeniach MG. 

REKLAMA

– Chcielibyśmy, by kolejne współczynniki korygujące na okresy pięcioletnie były prezentowane w rozporządzeniu ministerstwa gospodarki. To dawałoby możliwość reagowania w bardziej bezpośredni sposób, bo droga legislacyjna ustawy jest bardziej złożona niż rozporządzenia – PAP cytuje Janusza Pilitowskiego.

Zobacz wartości współczynników mających korygować wysokość wsparcia w postaci zielonych certyfikatów dla poszczególnych technologii OZE na Gramwzielone.pl w artykule: Nowy system wsparcia dla OZE.
gr.