Obowiązek OZE na 2018 r. będzie wyższy. Łącznie 18 proc.

Obowiązek OZE na 2018 r. będzie wyższy. Łącznie 18 proc.
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Resort energii zaproponował podniesienie obowiązku OZE na 2018 r. Wyższy obowiązek może przełożyć się na wzrost popytu na zielone certyfikaty. Sytuację komplikuje przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE.

Ministerstwo Energii przedstawiło projekt rozporządzenia ws. obowiązku OZE na 2018 r. Obowiązek dotyczący zakupu świadectw pochodzenia energii z OZE (zielonych certyfikatów) – produkowanej ze wszystkich technologii odnawialnych z wyjątkiem biogazu rolniczego – ma wzrosnąć do 17,5 proc. Natomiast wydzielony w połowie ubiegłego roku obowiązek zakupu świadectw pochodzenia energii z biogazu rolniczego (certyfikatów błękitnych) zostanie zmniejszony do 0,5 proc.

W tym roku obowiązek OZE dla zielonych certyfikatów wynosi 15,4 proc. – został zmniejszony w drugiej połowie ubiegłego roku przez Ministerstwo Energii w stosunku do zapisanego w nowelizacji ustawy o OZE z 22 czerwca 2016 r., w której znalazła się wartość 19,35 proc.

REKLAMA

Natomiast obowiązek w zakresie świadectw biogazowych w tym roku wynosi – decyzją ME – 0,6 proc., mimo, że do przyjętej w połowie 2016 r. nowelizacji ustawy o OZE wpisano jeszcze poziom 0,65 proc.

REKLAMA

Jak Ministerstwo Energii tłumaczy propozycję w zakresie obowiązku OZE na 2018 r., który łącznie ma wynieść 18 proc.?

W opinii projektodawcy wielkość przedmiotowego udziału łącznie na poziomie 18 proc. wynika z konieczności zabezpieczenia interesów odbiorców końcowych energii elektrycznej przed zbyt gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej wynikającej ze wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz uwzględnia dodatkowo odpływ podmiotów z systemu tzw. zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego – obniżenie przedmiotowego udziału z 20 proc. W zaproponowanym podejściu wzięto również pod uwagę niskie ceny tzw. zielonych certyfikatów – podwyższenie przedmiotowego udziału z 16 proc. obowiązującego w 2017 r.

Ewentualny wzrost cen zielonych certyfikatów, który w przyszłym roku może wynikać z większego obowiązku OZE może hamować nowy sposób wyznaczania opłaty zastępczej, który został wpisany do przyjętej przez Sejm w ubiegłym tygodniu nowelizacji ustawy o OZE. Więcej na ten temat w artykule: Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE. Zmiany w systemie zielonych certyfikatów.

Uwagi do projektu rozporządzenia ME dotyczącego obowiązku OZE na 2018 r. można składać pod adresem Dominika.Turska@me.gov.pl do 2 sierpnia br. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 30 sierpnia 2017 r. 

red. gramwzielone.pl