Tauron może zgłosić się do aukcji dla OZE

Tauron może zgłosić się do aukcji dla OZE
Tauron press

W ubiegły tygodniu Urząd Regulacji Energetyki ogłosił kolejne aukcje dla OZE. Tym razem szansę na przejście z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego zyskają m.in. operatorzy elektrowni biomasowych, a także po raz kolejny właściciele elektrowni wodnych i biogazowych.

„Rzeczpospolita” przyjrzała się zainteresowaniu najbliższymi aukcjami ze strony państwowych koncernów energetycznych i informuje, że udział w tych aukcjach najbardziej rozważa Tauron.

Spółka może zgłosić swoje oferty w aukcjach zaplanowanych na 28 września i 2 października dla elektrowni o mocy do 1 MW i powyżej 1 MW, które spełniają kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej powyżej 3 504 MWh/MW/rok – oferując energię z elektrowni wodnej o mocy ok. 0,7 MW, a także dla hydroelektrowni o łącznej mocy ok. 30 MW i jednostek biomasowych o łącznej mocy 120 MW.

REKLAMA

„RZ” informuje, że nie zapadły jeszcze decyzje w sprawie aukcji w pozostałych państwowych koncernach energetycznych.

REKLAMA

Wiadomo, że koncerny nie będą oblegać aukcji dla biogazowni rolniczych. Razem mają takich instalacji zaledwie kilka. Natomiast najwięcej ewentualnych ofert mogą zgłosić w aukcjach migracyjnych dla istniejących elektrowni wodnych. Więcej o najbliższych aukcjach dla OZE w artykule: URE ogłosił kolejne aukcje dla odnawialnych źródeł energii.

Jak na razie z możliwości udziału w systemie aukcyjnym skorzystał jeden państwowy koncern energetyczny. W przeprowadzonej pod koniec czerwca aukcji dla istniejących elektrowni wodnych o mocy do 1 MW, które zyskały szansę na przejście z systemu zielonych certyfikatów do nowego mechanizmu rozliczeń, dziewięć ofert złożyła Energa i wszystkie otrzymały możliwość przeniesienia do systemu aukcyjnego.

To elektrownie wodne pracujące na czterech pomorskich rzekach: Łupawie (cztery elektrownie), Wieprzy (dwie elektrownie) oraz na Słupi, Wierzycy i Raduni (po jednej elektrowni). Ich łączna moc zainstalowana wynosi 2,3 MW, a ilość sprzedanej przez nie energii stanowi 12 proc. wolumenu energii pozyskanego w aukcji dla elektrowni wodnych, którą Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził 30 czerwca br. 

red. gramwzielone.pl