Odnawialne subsydia na 112 mld euro dla nieodnawialnych paliw

Odnawialne subsydia na 112 mld euro dla nieodnawialnych paliw
Fot. Engie

Europejskie rządy wciąż dotują wydobycie i eksploatację węgla, ropy i gazu kwotą ponad 112 mld euro rocznie, pomimo swych deklaracji całkowitego wycofania wsparcia dla paliw kopalnych do roku 2020 informuje Koalicja Klimatyczna, powołując się na wnioski raportu „Phase-out 2020 Monitoring Europe’s fossil fuel subsidies”.

Autorzy raportu „Phase-out 2020 Monitoring Europe’s fossil fuel subsidies” – Climate Action Network, Overseas Development Institute i Green Budget Germany – analizując okres 2014-2016, naliczyli aż 999 przykładów finansowego wsparcia, jakich jedenaście europejskich krajów oraz sama Unia Europejska udzieliły w postaci ulg podatkowych i finansowania ze środków publicznych – zarówno bezpośredniego jak i pośredniego, poprzez inwestycje przedsiębiorstw państwowych. Największa część zidentyfikowanych subsydiów zasila sektor transportowy (44 proc.) oraz przemysł (13 proc.).

W roku 2013 jedenaście krajów objętych analizą, czyli Czechy, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy, odpowiadało za 83 proc. łącznej emisji gazów cieplarnianych związanej z energetyką w Europie.

REKLAMA

Jeśli państwa europejskie dalej będą dotować paliwa kopalne, to nie uda im się wypełnić zadeklarowanych celów na 2020 rok odnośnie redukcji gazów cieplarnianych. Pamiętajmy, że stawką jest tu nie tylko zachowanie twarzy i dotrzymanie zobowiązań, ale przede wszystkim rzeczywisty wkład Europy w zmniejszenie globalnego ocieplenia – zaznacza Jan Ruszkowski z Polskiej Zielonej Sieci.

Według raportu, osiągnięcie celów Porozumienia Paryskiego wymaga, by 3/4 rozpoznanych zasobów paliw kopalnych pozostało pod ziemią. Jak podkreśla Koalicja Klimatyczna, niestety nadal środki publiczne są przeznaczane nie tylko ich wydobycie i wykorzystanie, ale również na poszukiwania nowych złóż. Dotyczy to wsparcia nie tylko ze strony rządów, ale też takich instytucji jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, które tylko w analizowanym okresie przekazały łącznie 2,4 mld euro na projekty związane z infrastrukturą gazową. 

REKLAMA

Polska, Włochy czy Niemcy największą część środków z międzynarodowych instytucji finansowych przekazują na górnictwo węgla.

Rządy poszczególnych państw oraz unijne instytucje finansowe marnotrawią publiczne pieniądze na węgiel, ropę czy gaz. Najwyższy czas, aby środki publiczne były przeznaczane na działania związane ze sprawiedliwą transformacją i odchodzeniem od paliw kopalnych – podkreśla Krzysztof Jędrzejewski, rzecznik ds. politycznych Koalicji Klimatycznej.

W rekomendacjach zawartych w raporcie, autorzy wzywają unijne instytucje i rządy krajów członkowskich, aby zwiększyły transparentność finansowania publicznego poprzez regularne i publicznie dostępne raportowanie swojego wsparcia dla paliw kopalnych, stworzyli mechanizmy wspierające transformację energetyczną, uniemożliwiające tworzenie nowych form wsparcia dla węgla, ropy i gazu, a także przekierowali subsydia na wspieranie wysiłków lokalnych społeczności i grup zawodowych w uniezależnianiu się od paliw kopalnych.

Raport „Phase-out 2020 Monitoring Europe’s fossil fuel subsidies” (w j. angielskim) jest dostępny pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl