Dotacje do kredytów m.in. na domowe instalacje OZE na Śląsku

Dotacje do kredytów m.in. na domowe instalacje OZE na Śląsku
Fot. WFOŚiGW w Katowicach

Bank Ochrony Środowiska wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rusza z preferencyjną ofertą wspierającą m.in. wymianę kotłów i modernizację systemów grzewczych na terenie województwa śląskiego. Umowa regulująca zakres współpracy między Funduszem i BOŚ została podpisana dzisiaj w Katowicach. Śląski WFOŚiGW nawiązał również podobną współpracę z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym.

Najnowsza linia kredytowa WFOŚiGW w Katowicach przeznaczona jest na inwestycje ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery, w tym wymianę kotłów, bądź modernizację systemów grzewczych na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie urządzenia opalane gazem, olejem, biomasą lub paliwem stałym spełniające wymogi 5 klasy, a także na montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, termomodernizację budynków wraz z demontażem
i unieszkodliwianiem azbestu.

Kredyty, które będą dostępne w BOŚ w listopadzie br., pozwalają na sfinansowanie do 75 proc. nakładów brutto przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 300 tys. zł, oraz na uzyskanie dotacji w wysokości 20 proc. udzielonego kredytu, co łącznie pozwala pokryć 90 proc. kosztów kwalifikowanych.

REKLAMA

O preferencyjne kredyty przeznaczone na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery mogą ubiegać się klienci indywidualni oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Spodziewamy się dużego zainteresowania, szczególnie ze strony tych klientów, którzy rozważają modernizację systemu grzewczego. To szczególnie ważne przedsięwzięcia z uwagi na walkę ze smogiem, który coraz częściej daje się we znaki mieszkańcom polskich miast. Istotna jest także możliwość sfinansowania przyłącza do sieci kanalizacyjnej, gdyż wiele śląskich miast je rozbudowuje, umożliwiając mieszkańcom przyłączanie się do sieci – mówi Dariusz Grylak, wiceprezes BOŚ.

REKLAMA

WFOŚiGW w Katowicach nawiązał również współpracę z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym.

Oferta realizowana w ramach uruchomionej linii kredytowej o symbolu LKD_2017 zakłada udostępnienie tylko w tym roku przez śląski Fundusz do dyspozycji banków kwoty 8 mln zł z przeznaczeniem na udzielenie kredytów oraz kwotę 1,6 mln zł na wypłatę dotacji stanowiących uzupełnienie kredytu.

Współpraca z bankami w ramach utworzonej linii kredytowej o symbolu LKD_2017 ma na celu przede wszystkim chęć dotarcia do osób fizycznych i pomóc w eliminacji niskiej emisji, poprzez preferencyjny kredyt przeznaczonych na zadania związane z wymianą źródła ciepła czy termomodernizacją budynków mieszkalnych oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub podłączenia do kanalizacji – informuje WFOŚiGW w Katowicach.

Banki zobowiązane są uruchomić nabór wniosków nie później niż 30 dni po podpisaniu umowy. 

red. gramwzielone.pl