NCBR zaoferuje dofinansowanie na energetykę węglową

NCBR zaoferuje dofinansowanie na energetykę węglową
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Fot. MNiSW

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło założenia programu “Bloki 200+”, w ramach którego chce dofinansować nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i prawne, które mają pozwolić nadostosowanie bloków energetycznych do „zmieniających się warunków eksploatacji i nowych wyzwań związanych z pracą krajowego systemu elektroenergetycznego”.

Jak informuje NCBR, „Bloki 200+” to inicjatywa zespołu ds. nowych technologii wytwarzania energii w NCBR. Program będzie realizowany w nowatorskiej formule – zamiast finansowania badań w postaci udzielania grantów na pojedyncze projekty, utworzony zostanie kompleksowy program badawczy. Obejmie on portfolio projektów, które przyczynią się do realizacji głównego celu programu tj. rozwiązania problemu lub zaspokojenia potrzeby konkretnego odbiorcy, poprzez zapewnienie rozwiązania technologicznego, które dziś nie jest jeszcze dostępne na rynku.

Sektor elektroenergetyczny jest krytyczny dla rozwoju polskiej gospodarki. Kluczowa rola, którą odgrywa zasilając odbiorców w całym kraju, w tym tak ważnych jak szpitale, szkoły i zakłady pracy, oznacza konieczność wyjścia naprzeciw nowym wyzwaniom, wśród których najważniejsze to rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrastający udział energii ze źródeł odnawialnych. Program „Bloki 200+” pozwoli sfinansować projekty zwiększające stabilność pracy systemu i pozwalające mu elastycznie dostosować swoją pracę do warunków mogących wystąpić w przyszłości – komentuje wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

REKLAMA
REKLAMA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje ,że program „Bloki 200+” to jego kolejna, po programie PBSE (Program Badawczy Sektora Elektroenergetycznego), inicjatywa mająca na celu wsparcie prac badawczo-rozwojowych realizowanych w obszarze energetyki.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki naukowe, mikroprzedsiębiorstwa, firmy z sektora MŚP, a także duże przedsiębiorstwa, indywidualnie lub w konsorcjach. Wyłączone z możliwości aplikowania są jedynie podmioty związane kapitałowo z wytwórcami energii elektrycznej, a także te, które już wcześniej uzyskały dofinansowanie ze środków publicznych na realizację celów związanych z modernizacją bloków energetycznych.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie w programie „Bloki 200+” muszą zostać zrealizowane do końca pierwszego kwartału 2021 r. Nabór wniosków w programie ma ruszyć jeszcze w tym roku.

red. gramwzielone.pl