Generacja wiatrowa obniżyła ceny energii na rynku spot

Generacja wiatrowa obniżyła ceny energii na rynku spot
Fot. Senvion

Wpływ cen węgla oraz negocjacje na temat reformy unijnego rynku handlu prawami do emisji CO2 miały zdaniem analityków innogy kluczowy wpływ na ceny energii, które notowano na rynku terminowym pod koniec października i na początku listopada. Na krajowym rynku spot w ostatnich tygodniach na ceny energii wpłynęły duże skoki produkcji energii z farm wiatrowych.

Innogy informuje w swojej analizie hurtowego rynku energii elektrycznej, że średnioważony kurs rozliczeniowy BASE_Y-18 z notowań w dniach 26 października – 8 listopada wyniósł 173,7 PLN/MWh, co oznaczało spadek o 0,8 PLN/MWh w stosunku do poprzedniego dwutygodniowego okresu. Transakcje zawierane były w przedziale 172,5 PLN/MWh – 174,7 PLN/MWh.

Analitycy innogy wskazują, że ceny energii pozostawały pod utrzymującą się presją surowcową. Dostawy węgla na grudzień 2018 (API2) na zamknięciu w dniu 8 listopada wycenione były na 85,3 USD/t (+0,3), przy czym w pierwszych dniach listopada było to rekordowe 87,5 USD/t.

REKLAMA

Ponadto na ceny energii wpłynęła wycena uprawnień do emisji, która zbliżyła się do 8 EUR/t, co mogło wynikać w dużej mierze z efektów rozmów na temat zasad nowej perspektywy systemu ETS po roku 2020.

Wzrost cen energii na rynku terminowym był obserwowany w ostatnich dniach w Niemczech, gdzie kontrakt pasmowy dla energii na rok 2018 przebił 37 EUR/MWh, podczas gdy na początku 2016 r. było to zaledwie 20 EUR/MWh.

W notowaniach spotowych na polskim rynku indeks IRDN24 za miesiąc październik wyniósł 174,5 PLN/MWh, czyli o 4,1 PLN/MWh powyżej wyceny BASE_M-10-17 z ostatniego dnia notowań (170,4 PLN/MWh).

REKLAMA

Innogy informuje, że w przypadku godzin szczytowych IRDN8.22 dla dni roboczych osiągnął 228,3 PLN/MWh, co oznacza wzrost o 7,2 PLN/MWh w porównaniu z wyceną produktu PEAK5_M-10-17 (211,9). Pierwsze dziewięć dni listopada zamknęły się na poziomie 175,4 (IRDN24) oraz 226,7 (IRDN8.22). Na rynku terminowym było to odpowiednio 166,8 (BASE_M-11-17) oraz 213,9 (PEAK5_M-11-17).

Od połowy 43. tygodnia powróciła większa generacja z wiatru, co po wysokich wzrostach cenowych, jakie miały miejsce na początku drugiej połowy października, przełożyło się na uspokojenie się sytuacji na rynku spotowym. Ceny dobowe dla dni roboczych wahały się w przedziale 140-164 PLN/MWh – czytamy w analizie innogy.

Analitycy innogy zaznaczają, że w dniach 28-30 października generacja z wiatru przekroczyła średnio dla doby 4 GW, ustanawiając o godzinie 17 w dniu 28 października kolejny rekord produkcji na poziomie 5,136 GW.

Niższe ceny notowano do piątku 3 listopada, kiedy – jak czytamy w analizie innogy – wyraźne zmniejszenie generacji OZE, w połączeniu z postojami bloków wytwórczych typowymi dla okresu miedzyświątecznego, doprowadziły do wzrostu ceny do blisko 220 PLN/MWh.

Kolejny wzrost wystąpił w poniedziałek 6 listopada, kiedy ceny sięgnęły 252,8 PLN/MWh. – W tych dniach ceny wspierane były przez rynki sąsiednie w Niemczech, Czechach i na Słowacji, gdzie poziom cen nie spadał poniżej 50 EUR/MWh, aczkolwiek międzysystemowa wymiana handlowa w godzinach szczytowych była ograniczona – informuje innogy. 

red. gramwzielone.pl