TGE operatorem na europejskim rynku MRC

TGE operatorem na europejskim rynku MRC
Eva Cristescu, flickr cc

Towarowa Giełda Energii rozpoczyna działalność jako pełnoprawna giełdakoordynator PCR oraz operator na europejskim rynku Multi-Regional Coupling (MRC). TGE zapewnia, że dzięki zastosowaniu nowej technologii do obsługi handlu energią na połączeniach międzynarodowych, znajdzie się w nielicznej grupie giełd europejskich, które mają możliwość skutecznego działania i konkurowania na rynku usług giełdowych rynku dnia następnego.

TGE informuje, że wdrożony system SAPRI jest dedykowany do obsługi handlu energią rynku dnia następnego w standardzie PCR, pozwala usprawnić proces przekazywania zleceń w modelu PCR oraz umożliwia przekazywanie zaawansowanych typów i rodzajów zleceń. SAPRI ma zapewnić pełne bezpieczeństwo funkcjonowania systemu we współpracy z systemami giełd europejskich.

W efekcie wprowadzonych zmian w systemie transakcyjnym, TGE ma oferować transakcje rynku dnia następnego energii elektrycznej codziennie w dwóch sesjach. W trakcie sesji porannej kojarzone będą tylko transakcje lokalne, a w czasie sesji południowej również transakcje transgraniczne zapewniające porównanie ofert rynku polskiego z rynkami Litwy  i Szwecji, z wykorzystaniem zdolności przesyłowych połączeń SwePol Link oraz LitPol Link.

REKLAMA

Możliwości techniczne wymiany wynikają ze zdolności przesyłu na każdym z kierunków, określonych codziennie na poszczególne godziny doby przez PSE. Nowy system zapewni możliwość podwyższenia standardu usług świadczonych przez TGE i komfortu udziału w rynku spot przez uczestników.

Pełnienie funkcji samodzielnego operatora na rynku MRC to dla TGE przełomowy moment w historii, efekt wielu lat przygotowań oraz współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi i Urzędem Regulacji Energetyki. Pełnoprawny udział w tworzeniu europejskich rynkow regionalnych w kooperacji z europejskimi giełdami otwiera dla TGE nowe możliwości rozwoju mówi Piotr Zawistowski, pełniący obowiązki prezes TGE.

Giełda zapewnia, że status członka rynku MRC i udział w projekcie PCR to dla niej możliwość aktywnego i pełnowymiarowego uczestnictwa w projektach rynków regionalnych oraz implementacji unijnych mechanizmów rynku energii elektrycznej we współpracy z giełdami i operatorami sieci przesyłowych Europy. – Obecnie transgraniczny obrót energią elektryczną w modelu PCR realizowany jest na granicy Polski ze Szwecją i Litwą. W przyszłości model ten zostanie zastosowany również na pozostałych granicach polskiego systemu energetycznego jako efekt prac projektowych prowadzonych na obszarze rynku Europy Centralnej w Projekcie CORE – informuje TGE.

Obecnie prowadzone są także wspólne działania europejskich operatorów NEMO dla zapewnienia nowych umów współpracy dla rynków dnia następnego i dnia bieżącego. Nowy rynek dnia bieżącego w modelu XBID będzie uruchamiany etapowo na kolejnych granicach od 2018 r. TGE zapewnia, że Polska przystąpi do tego modelu rynku prawdopodobnie na przełomie 2018 i 2019 roku.

REKLAMA

Uruchomienie SAPRI jest kolejnym etapem wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych na TGE.  W maju br. TGE uruchomiła system transakcyjny X-Stream Trading, a jej spółka zależna Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych implementowała w połowie 2016 r. nowy system rozliczeń transakcji X-Stream Clearing. Oba systemy dostarczyła firma Nasdaq.

Multi-Regional Coupling

TGE jest częścią wspólnego europejskiego rynku energii MRC od lipca 2015 r. MRC to paneuropejski projekt zmierzający do integracji rynków energii elektrycznej w Europie z wykorzystaniem mechanizmu market coupling dla transgranicznych rynków dnia następnego przy współpracy giełd energii i operatorów systemu przesyłowego. Łączenie krajowych rynków energii w ramach UE odbywa się w oparciu o inicjatywę Price Coupling of Regions. TGE jest współwłaścicielem projektu.

Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 w sprawie alokacji zdolności przesyłowych oraz zarządzania ograniczeniami, tzw. rozporządzenie CACM, nałożyło na wszystkich Nominowanych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) obowiązek przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia przez wszystkie krajowe organy regulacyjne energetyki planu określającego sposób ustanowienia i pełnienia przez NEMO funkcji operatora łączenia rynków, tzw. planu MCO (tzw. Market Coupling Operator).

Jak podkreśla TGE, ten dokument stanowi ramy prawne do przygotowania przez operatorów NEMO dalszych dokumentów rynku spot energii elektrycznej, w tym zasad współpracy wielu operatorów NEMO na jednym rynku (tzw. Multi-NEMO Arrangements), wielostronnych umów operacyjnych, regulaminów itp. 

Celem rozporządzenia CACM jest m.in. wspieranie efektywnej konkurencji w obszarze wytwarzania, obrotu i dostaw energii elektrycznej, zapewnienie optymalnego wykorzystania infrastruktury przesyłowej oraz przyczynianie się do efektywnej, długoterminowej eksploatacji i rozwoju europejskiego systemu przesyłowego  i sektora energii elektrycznej w UE.

Towarowa Giełda Energii posiada status NEMO od 2 grudnia 2015 r. Podstawowe zadanie TGE jako NEMO to zapewnienie niezakłóconej budowy i skutecznego działania wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej. NEMO to podmiot, który zapewnia kojarzenie ofert sprzedaży/zakupu energii elektrycznej, zawierane na rynkach dnia następnego i bieżącego w obrocie międzynarodowym, realizowanym w modelu PCR market coupling. Są to funkcje określane jako Market Coupling Operator (MCO) w transgranicznym obrocie energią elektryczną.

red. gramwzielone.pl