Ile projektów OZE przygotowują inwestorzy w Polsce?

Ile projektów OZE przygotowują inwestorzy w Polsce?
Florian Gerlach, wikimedia cc-by-3.0

Urząd Regulacji Energetyki podał dane na temat {więcej}promes wydanych inwestorom realizującym projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

W „Sprawozdaniu z działalności Prezesa URE 2011” czytamy, że na dzień 31 grudnia 2011 r. w rejestrze Urzędu Regulacji Energetyki znajdowały się promesy koncesji dla 219 instalacji OZE, z czego aż 169 Prezes URE przyznał inwestorom budującym elektorwnie wiatrowe, natomiast 27 przyznano projektom biogazowni, 13 – hydroelektrowniom, 13 – elektrowniom biomasowym, a 5 – elektrowniom słonecznym. 

REKLAMA

Jak wynika z udzielonych promes koncesji, aż 99% planowanych mocy w OZE to elektrownie wiatrowe. W sumie wszystkie wydane do końca ubiegłego roku promesy dla OZE dają moc 3626,4 MW, z czego 3570,6 dotyczy elektrowni wiatrowych. Nominalna moc 27 projektów biogazowych, dla których URE wydało promesę koncesji to w sumie 29,9 MW, w przypadku elektrowni biomasowych jest to 17,1 MW, a w przypadku hydroelektrowni – 7,5 MW. Łączna moc pięciu projektów elektrowni solarnych, dla których URE wydało do tej pory koncesje, to zaledwie 1,1 MW. 

REKLAMA

W sprawozdaniu za ubiegły rok URE informuje także o przypadkach odmowy wydania promesy koncesji dla OZE. – Do końca 2011 r. Prezes URE udzielił 128 promes koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE, a także pozytywnie rozpatrzył dwa wnioski o udzielenie promesy na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Ponadto Prezes URE w jednym przypadku odmówił udzielenia promesy koncesji, ponieważ przedsiębiorca nie dawał rękojmi prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej objętej zakresem i przedmiotem promesy. W czterech przypadkach umorzył postępowanie w sprawie udzielenia promesy koncesji, co związane było ze zmianami ustawy – Prawo energetyczne w zakresie koncesjonowania źródeł wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego – informuje Urząd Regulacji Energetyki. 
gr