W III kwartale Enea przyłączyła mikroinstalacje o mocy niemal 4 MW

W III kwartale Enea przyłączyła mikroinstalacje o mocy niemal 4 MW
Fot. FlexiPower

Wszystkie z wyjątkiem trzech  mikoinstlalacji, które w III kwartale 2017 r. pojawiły się w sieci spółki Enea Operator, zrealizowano w technologii fotowoltaicznej. Oprócz mikroinstalacji przyłączono w tym czasie tylko jedną większą instalację odnawialnego źródła energii.

W III kwartale br. Enea Operator przyłączyła do swojej sieci 572 mikroinstalacje OZE o łącznej mocy 3,923 MW. W tym tylko trzy przyłączenia nie dotyczyły fotowoltaiki. Przyłączono jedną mikroelektrownię wodną o mocy 25 kW, a także dwie mikroelektrownie wiatrowe o łącznej mocy jedynie 1 kW.

Wcześniej, w II kwartale br., Enea przyłączyła 452 mikroinstalacje o łącznej mocy 3,166 MW, a w I kwartale 2017 r. w sieci tego operatora pojawiło się 290 mikroinstalacji o mocy 2,067 MW.

REKLAMA

Na koniec 2016 roku w sieci Enea Operator funkcjonowały 2444 mikroinstalacje o łącznej mocy 15,818 MW, z czego w ostatnim kwartale 2016 r. przyłączono 518 mikroinstalacji o mocy ok. 3,3 MW.  

Natomiast w III kwartale 20016 r. Enea Operator przyłączyła 609 mikroinstalacji o łącznej mocy 4,137 MW.

Potencjał większych OZE o mocy ponad 40 kW w sieci Enea Operator wynosił na koniec ubiegłego roku 1,254 GW.

REKLAMA

Tylko jedno przyłączenie większej instalacji

Oprócz mikroinstalacji w III kwartale 2017 roku Enea Operator przyłączyła tylko jedną większą elektrownię OZE o mocy ponad 40 kW, czyli niezaliczaną do grupy mikroinstalacji. Chodzi o system fotowoltaiczny o mocy 90 kW.

Po jednej instalacji OZE o mocy ponad 40 kW Enea Operator przyłączała również we wcześniejszych kwartałach tego roku. W II kwartale przyłączono elektrownię fotowoltaiczną o mocy 792 kW, a w I kwartale br. instalację biogazową o mocy 250 kW.

W minionym kwartale Enea Operator wydała warunki przyłączeniowe w ramach III grupy przyłączeniowej łącznie dla 42 instalacji o łącznej mocy 54,562 MW. W tym 36 to instalacje fotowoltaiczne o mocy 35,747 MW, a cztery to elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 16,8 MW. Ponadto w III grupie przyłączeniowej wydano warunki dla jednej biogazowni o mocy 0,99 MW oraz jednej instalacji zaliczonej do kogeneracji o mocy 1,016 MW.

Wydano też warunku w IV grupie przyłączeniowej dla dwóch elektrowni fotowoltaicznych na łączną moc 211 kW. 

red. gramwzielone.pl