W 2018 wyższe obligo na obrót energią na TGE

W 2018 wyższe obligo na obrót energią na TGE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Nie do 50 proc. tak jak zaproponowała Platforma Obywatelska, ale do 30 proc. może zostać zwiększone  w przyszłym roku obligo na handel energią na giełdzie. Taki zapis znalazł się w poprawkach do procedowanego w Sejmie projektu ustawy o rynku mocy.

Ustawa o rynko mocy, która wkrótce powinna zostać przyjęta przez Sejm, zostanie wykorzystana do zwiększenia obliga na handel energią za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.

Obecny obowiązek sprzedaży na giełdzie 15 proc. energii nie daje wystarczającej transparentności i utrudnia ocenę sytuacji panującej na rynku energii elektrycznej. Na razie, na skutek wygaśnięcia obowiązków sprzedaży na TGE większych wolumenów energii w ramach kontraktów KDT, obrót energią na giełdzie staje się marginalny.

REKLAMA

Problem zauważyła najpierw Platforma Obywatelska, która zaproponowała podniesienie w Prawie energetycznym obliga na handel energią na giełdzie do 50 proc.

REKLAMA

Ten pomysł – mimo, że nie został zgłoszony przez PiS czy stronę rządową – zyskał poparcie Narodowego Banku Polskiego, który zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia większej przejrzystości w zakresie cen energii.

Teraz, przy okazji procedowania w Sejmie projektu ustawy o rynku mocy, pojawiła się w nim poprawka zakładająca zwiększenie obliga giełdowego do 30 proc. Ten pomysł zyskał poparcie zarówno Ministerstwa Energi jak i PiS-u, dlatego z jego wdrożeniem nie powinno być problemu.

Na razie stosowną poprawkę, zgłoszoną do projektu ustawy o rynku mocy przez posłów PiS, przyjęła sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa.

Ministerstwo Energi chce przyjęcia ustawy o rynku mocy jeszcze przed końcem tego roku. Jeśli ME dopnie swego, wyższe obligo giełdowe będzie mogło wejść w życie już z początkiem 2018 r.  

red. gramwzielone.pl