Ostatnie tygodnie na rynku energii według innogy

Ostatnie tygodnie na rynku energii według innogy
Cena kontraktu rocznego na rynku polskim i niemieckim. Źródło: Innogy

Koniec roku 2017 charakteryzują wzrosty giełdowych cen energii. Ten trend jest widoczny nie tylko na rynku polskim, ale również na giełdzie w Niemczech. Ostatnie tygodnie to jednak okres pewnej stabilizacji. Na czynniki, które wpłynęły w tym czasie na ceny energii na giełdzie, wskazują analitycy innogy.

W raporcie na temat sytuacji na giełdowym rynku energii w ostatnich dwóch tygodniach analitycy innogy zaznaczają, że w dniu 22 listopada Unia Europejska przyjęła plan reformy handlu uprawnieniami do emisji CO2 w ramach nowej wersji systemu ETS, w formule, która została wypracowana na spotkaniu trójstronnym w dniu 8 listopada.

Do głównych założeń reformy należy m.in. zwiększenie współczynnika redukcji występującej na rynku podaży praw do emisji CO2 z 1,74 proc. na 2,2 proc. począwszy od 2021 r., a także zwiększenie rezerwy stabilizacyjnej, co ma się przyczynić do wzrostu cen uprawnień, a więc i kosztów funkcjonowania konwencjonalnych elektrowni.

REKLAMA

Czynnikiem istotnym dla polskich wytwórców będą ostrzejsze zasady możliwości partycypacji w Funduszu Modernizacyjnym. Będzie można w nim uczestniczyć wyłącznie w drodze aukcji, a nie na podstawie krajowego planu, jak postulowała Polska – zaznaczają analitycy innogy.

Innogy zaznacza, że po decyzjach w sprawie systemu ETS nastąpiła stabilizacja cen uprawnień do emisji CO2, które spadły z okolic 8 EUR/t do 7,4 EUR/t.  

W notowaniach na rynku spot za 23 dni bieżącego miesiąca indeks IRDN24 wyniósł średnio 169,6 PLN/MWh oraz 213,7 PLN/MWh (IRDN8.22 dla dni roboczych). Na rynku terminowym było to odpowiednio 166,8 PLN/MWh (BASE_M-11-17) oraz 213,9 PLN/MWh (PEAK5_M-11-17).

REKLAMA

W okresie 9-23 listopada jedynie dwukrotnie cena dobowa przekroczyła 200 PLN/MWh. Miało to miejsce w dniach 13 (206,2 PLN/MWh) oraz 16 listopada (200,2 PLN/MWh).

Średnioważony kurs rozliczeniowy BASE_Y-18 z notowań w dniach 9-22 listopada wyniósł 173,9 PLN/MWh. To oznacza spadek o 0,2 PLN/MWh w stos. do poprzedniego dwutygodniowego okresu. Transakcje zawierane były w przedziale 173,5-174,5 PLN/MWh. Podczas ostatnich notowań cena ustabilizowała się na poziomie 173,75 PLN/MWh.

W raporcie na temat sytuacji na giełdowym rynku energii analitycy innogy zaznaczają, że relatywnie wysoki poziom RDN w tygodniu 43 (176,8 PLN/MWh) uwarunkowany był niską wietrznością, która utrzymywała się przez wszystkie dni z wyłączeniem weekendu, kiedy ceny na rynku bilansującym były jednak dużo niższe, sięgając 154 PLN/MWh.

Jak oceniają analitycy innogy, przyczyniła się do tego praca w trybie oswajania inwestycji nowego bloku gazowego EC Płock o mocy 600 MW. Blok ten pracował ze zmiennym obciążeniem sięgającym mocy nominalnej. Również nowy blok w Kozienicach o mocy 1075 MW pracował w podobnym trybie, przy czym w dniach 15-17 listopada funkcjonował na pełnym obciążeniu.

Z uwagi na prace konserwacyjne, w dniach 15-25 listopada połączenie o mocy 700MW Szwecja-Litwa nie zostało udostępnione, co przyczyniło się do podniesienia cen na Litwie, wywołując także presję cenową w Polsce – zaznacza innogy.

Na rynku niemieckim wycena kontraktu pasmowego dla energii na rok 2018, po notowanych w ostatnich miesiącach wzrostach, w ostatnich dniach spadła do 35,7 EUR/MWh.

red. gramwzielone.pl