PSE zajmie się automatyczną regulacją wtórną

PSE zajmie się automatyczną regulacją wtórną
Martin Sutherland, flickr cc

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wezmą udział w projekcie PICASSO, który jest odpowiedzią na wyzwania wynikające z nowych unijnych przepisów z zakresu bilansowania energii elektrycznej.

Projekt PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation) ma służyć wypracowaniu rozwiązań służących bilansowaniu energii elektrycznej wobec nowych standardów zawartych w decyzji Komisji Europejskiej 2017/2195 z 23 listopada 2017 r.

Jak informuje PSE, cel to zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (ang. automatic Frequency Restoration Reserves – aFRR) w oparciu o kryteria ekonomiczne w celu optymalizacji kosztów wykorzystywania automatycznej regulacji wtórnej.

REKLAMA
REKLAMA

Obok PSE w projekt PICASSO zaangażowani są również inni europejscy operatorzy systemów przesyłowych Amprion, TransnetBW, TenneT, Elia, 50Hertz, RTE, APG, MAVIR, ESO, REE, HOPS, CEPS, Statnett, Fingrid, ELES, SvK czy duński Energinet.

Europejscy OSP uczestniczący w Projekcie PICASSO, w ramach niniejszych konsultacji, przedstawiają różne warianty rozwiązań dla europejskiej platformy aFRR, jednocześnie oczekując od interesariuszy i uczestników rynku opinii dotyczących przedstawionych propozycji. Przekazane w ramach konsultacji opinie będą wykorzystane w toku dalszych prac, mających na celu opracowanie projektu szczegółowego platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR) w oparciu o kryteria ekonomiczne – informuje PSE.

red. gramwzielone.pl