ME przedstawiło projekt rozporządzenia nt. aukcji w 2018 r.

ME przedstawiło projekt rozporządzenia nt. aukcji w 2018 r.
Fot. Ministerstwo Energii

Ministerstwo Energi przedstawiło projekt rozporządzenia nt. maksymalnej ilości i wartości energii z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2018 r. Już wiadomo, że to rozporządzenie będzie wymagać aktualizacji. Problemem są przeciągające się prace nad projektem nowelizacji ustawy o OZE, od którego przyjęcia zależy uruchomienie kolejnych aukcji i ich ostateczne zasady, a który jeszcze nie stał się przedmiotem prac w parlamencie.

Przeprowadzenie kolejnych aukcji dla OZE, w tym zaplanowanie ich na 2018 r., komplikują negocjacje z Komisją Europejską na temat koniecznych zmian w krajowym systemie aukcyjnym, tak, aby był on zgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej.

Jak zaznacza ME, chodzi o „zmiany w regule kumulacji łącznej pomocy uzyskanej przez wytwórców energii elektrycznej z OZE oraz w mechanizmie zapewnienia konkurencyjności składanych ofert aukcyjnych”.

REKLAMA

Odpowiednie regulacje mają zostać zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o OZE. Problem w tym, że ten projekt nadal nie trafił do Sejmu.

Publikując projekt rozporządzenia na temat ilości i wartości energii z OZE, która może zostać sprzedana w drodze przyszłorocznych aukcji, Ministerstwo Energii zapewnia, że proponowane przez polski rząd zmiany „zyskały aprobatę KE, z jedoczesnym zaznaczeniem ze strony KE, iż do czasu wejścia z życie projektowanych zmian, nie powinny zostać rozstrzygnięte żadne kolejne aukcje”.

Z powodu braku rozwiązań zgodnych z unijnymi zasadami pomocy publicznej Ministerstwo Energii wprowadziło regulacje, które anulowały już ogłoszone na przełom września i października tegoroczne aukcje. Organizacja kolejnych, już w 2018 r., będzie wymagać przyjęcia nowelizacji ustawy o OZE.

Póki co ME przedstawiło projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2018 r.   

REKLAMA

Projekt jest datowany na 30 października 2017 r., jednak dopiero teraz pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.  Ponadto, już wiadomo, że przygotowane przez urzędników ME rozporządzenie będzie wymagało aktualizacji. Z treści aktualnego projektu wynika bowiem, że w przyszłorocznych aukcjach energia nie zostanie zakupiona w ogóle.

Jak uzasadnia Ministerstwo Energii, wynika to z faktu zakwestionowania przez Komisję Europejską mechanizmu konkurencyjności aukcji w toczącym się obecnie postępowaniu zatwierdzającym program pomocy SA.43697 – Polski system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii oraz ulg dla odbiorców energochłonnych.  

Mimo to, jak czytam w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, Ministerstwo Energii sygnalizuje organizację w 2018 r. aukcji dla technologii, które wykorzystują w szczególności energię promieniowania słonecznego, biogaz rolniczy, a także biomasę.

Ponadto, ME sygnalizuje przeprowadzenie pozostałych zaplanowanych, a nieprzeprowadzonych w 2017 r. aukcji, na nowych zasadach w I kwartale 2018 r., co ma być jeszcze przedmiotem odrębnego aktu wykonawczego do ustawy o OZE.

Na razie Ministerstwo Energii przedstawiło projekt rozporządzenia na temat maksymalnych cen – tzw. cen referencyjnych – które będzie można zaproponować  w przyszłorocznych aukcjach dla poszczególnych technologii. Więcej na ten temat w artykule: Ceny referencyjne w aukcjach na 2018 r. według Ministerstwa Energii.

Natomiast brakuje jeszcze projektu rozporządzenia nt. kolejności przyszłorocznych aukcji, a zmiany będzie wymagać jeszcze rozporządzenie nt. ilości i wartości energii, którą rząd może zakupić w aukcjach w 2018 r. Najpierw jednak Ministerstwo Energii musi uporać się z nowelizacją ustawy o OZE, która odblokuje możliwość uruchomienia kolejnych aukcji. 

red. gramwzielone.pl