Tauron zbuduje pilotażową mikrosieć

Tauron zbuduje pilotażową mikrosieć
Fot. Tauron

Mikrosieć, zdolna do samodzielnego pokrycia lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną, będzie złożona z odnawialnych źródeł energii, bateryjnego magazynu energii elektrycznej oraz elementów sterujących pracą mikrosieci. Plan jej wdrożenia to efekt dofinansowania przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jak tłumaczy Tauron, mikrosieć to mała sieć elektroenergetyczna pozwalająca na zagwarantowanie dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych. W ten sposób sieć, dzięki możliwości okresowego funkcjonowania w trybie wyspowym, będzie mniej wrażliwa na konsekwencje silnych wichur czy zakłóceń w krajowym systemie energetycznym. – Instalacje te mogą więc przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenia strat na przesyle energii elektrycznej oraz zapewnienia klientom niezawodności dostaw energii elektrycznej – zapewnia spółka.

Projekt pn. „Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej” wpisuje się w inicjatywy badawczo-rozwojowe portfela „Energetyka rozproszona” Strategicznej Agendy Badawczej wdrażanej aktualnie w Grupie Tauron.

REKLAMA

W naszych działaniach spoglądamy w przyszłość, w której większą rolę będą odgrywać rozproszone, lokalne źródła energii. Jednocześnie chcemy zapewnić naszym klientom większą pewność zasilania w każdych warunkach. Program budowy mikrosieci łączy te dwa cele i wzmacnia ambicje Taurona, aby być liderem w kształtowaniu energetyki przyszłości – komentuje Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarzadzania majątkiem i rozwoju w Tauron Polska Energia.

Aktualnie prowadzimy 22 projekty badawczo-rozwojowe na całym łańcuchu wartości Grupy. Wdrożona w Tauron Strategiczna Agenda Badawcza, będąca swoistą „mapą drogową” dla innowacji, pozwala na szybszy wybór projektów  do realizacji, sprawniejsze alokowanie zasobów finansowych i bardziej efektywną współpracę z otoczeniem biznesowym – dodaje wiceprezes Tauron Polska Energia.

REKLAMA

Spółka zapewnia, że mikrosieci będą stanowić interesujące rozwiązanie szczególnie dla regionów zagrożonych utratą zasilania, znajdujących się na końcach sieci – m.in. osiedli domów jednorodzinnych, parków przemysłowych, obiektów turystycznych, a także rozwijających się w Polsce klastrów energetycznych.

Kolejne etapy projektu zakładają wybór odpowiedniej lokalizacji, dobór źródeł energii oraz automatyki i systemów pozwalających na precyzyjne sterowanie mikrosiecią.

Instalacja wyposażona we właściwe komponenty zostanie poddana testom w normalnych i nietypowych warunkach pracy. Na bazie otrzymanych wyników opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja umożliwiająca powielenie mikrosieci w innych lokalizacjach.

Projekt „Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej” realizowany jest z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uzyskanego w konkursie Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE).

W pierwszym konkursie PBSE Tauron otrzymał 28 mln złotych dofinansowania na 8 projektów badawczo-rozwojowych, co stanowi jedną trzecią całego budżetu konkursu.

red. gramwzielone.pl