Ilu Polaków dotyka ubóstwo energetyczne?

Ilu Polaków dotyka ubóstwo energetyczne?
Foto. Siemens press

Instytut Badań Strukturalnych informuje, że problem ubóstwa energetycznego dotyczy 4,6 mln osób w Polsce, głównie mieszkańców wsi i małych miast. Co ósmy mieszkaniec Polski ma problem z ogrzaniem mieszkania w zimie.

Takie wnioski płyną z badania wykonanego przez Instytut Badań Strukturalnych w ramach raportu „Ubóstwo energetyczne w Polsce 2012-2016”.

Jak informuje Instytut Badań Strukturalnych, by gospodarstwo domowe zostało zaklasyfikowane jako ubogie energetycznie, musi spełnić jednocześnie dwa kryteria: wysokich hipotetycznych wydatków na energię oraz niskich dochodów. Hipotetyczne wydatki na energię to takie wydatki, jakie poniosłoby gospodarstwo domowe – przy uwzględnieniu swojej sytuacji mieszkaniowej – gdyby miało możliwość pełnego zaspokojenia standardowych potrzeb energetycznych.

REKLAMA

IBS wskazuje, że w 2016 roku 12,2 proc. mieszkańców Polski było dotkniętych ubóstwem energetycznym. W ujęciu absolutnym oznaczało to 4,6 mln osób wchodzących w skład 1,3 mln gospodarstw domowych.

Wśród osób ubogich energetycznie nieznaczna większość (2,5 mln) była równocześnie uboga dochodowo według definicji ubóstwa relatywnego, czyli notowała dochody ekwiwalentne poniżej 60 proc. mediany.

REKLAMA

Z badania wynika również, że w 2016 roku 2,1 mln osób doświadczało ubóstwa energetycznego, choć nie było ubogie dochodowo, co – jak ocenia IBS – oznacza, że ubóstwo energetyczne nie powinno być postrzegane jako aspekt ubóstwa dochodowego.

Zdecydowaną większość (2/3) ubogich energetycznie wciąż stanowią mieszkańcy wsi, co jest konsekwencją ich względnie niższych dochodów oraz zamieszkiwania w domach jednorodzinnych o często dość dużych metrażach i niskiej efektywności energetycznej.

Odsetek osób ubogich energetycznie obniżył się z 14,5 proc. w 2012 r. do 12,2 proc. w 2016 r. Największy spadek rok do roku wystąpił pomiędzy 2015 a 2016 r. i można go wiązać – jak ocenia IBS – z wprowadzeniem programu Rodzina 500+. Niemniej jednak, trend spadkowy widoczny był już od 2012 r.

Odsetek osób, które były ubogie energetycznie, choć nie były ubogie dochodowo, praktycznie się nie zmienił i wynosił ok. 5,5 proc. populacji.

red. gramwzielone.pl