Więcej dotacji dla prosumentów z Podkarpacia

Więcej dotacji dla prosumentów z Podkarpacia
Fot. Efekteko

Zarząd Województwa Podkarpackiego zdecydował o przyznaniu dodatkowych funduszy gminom, które zgłosiły zwoje wnioski w konkursie na unijne dotacje na montaż domowych instalacji OZE. Dzięki temu dotacje otrzymają prosumenci z kolejnych podkarpackich gmin.

W ramach realizowanego z RPO dla Podkarpacia konkursu do działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, złożono 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł, a wartość wydatków całkowitych wyniosła razem 773,4 mln zł. Początkowo na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 120 mln zł. Później jednak poziom dofinansowania zwiększono. 

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową, która objęła 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł.

REKLAMA

Do dofinansowania zostało wybranych 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 135,8 mln zł. Jednocześnie Zarząd Województwa Podkarpackiego wystąpił do Ministerstwa Finansów o zgodę na zwiększenie dopuszczalnego limitu kontraktacji o ok. 50 mln zł, co pozwoliłoby na wybór do dofinansowania kolejnych 5 projektów.

W połowie września 2017 r. do dofinansowania wybrano kolejne projekty – każdy o wartości kilkunastu milionów złotych przy wnioskowanym dofinansowaniu zbliżonym do 10 mln zł. Dzięki temu możliwość uzyskania unijnej dotacji zyskają prosumenci z gmin Czermin, Wadowice Górne, Zagórz, Dydnia, Nowa Sarzyna, Dębica, Ropczyce, Brzostek, Czarna oraz Pilzno.

REKLAMA

Natomiast dzięki kolejnemu zwiększeniu alokacji, tym razem o 60 mln zł, w połowie grudnia wybrano kolejnych sześć projektów – w ich przypadku każdy również o wartości kilkunastu milionów złotych przy wnioskowanym dofinansowaniu zbliżonym do 10 mln zł. Złożyły je gminy Grodzisko Dolne (dofinansowanie obejmie też miasto Leżajsk), Adamówka, Zarzecze (dofinansowanie obejmie też gminę Rokietnica), Niebylec (dotacje trafią także do gminy Wielopole Skrzyńskie), Niwiska (dotacje również dla prosumentów z gmin Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Ostrów, Sędziszów Małopolski), a także gmina Przecław, której wniosek obejmuje też gminę Radomyśl Wielki.

Zarząd Województwa Podkarpackiego wylicza, że dzięki konkursowi na unijne dofinansowanie z RPO dla Podkarpacia instalacje OZE ma zyskać około 22,4 tys. gospodarstw domowych.

W informacji cytowanej teraz przez PAP Grzegorz Topolewicz z podkarpackiego urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie sygnalizuje możliwość zwiększenia puli unijnych dotacji na OZE, dzięki przesunięciu środków z innych programów – chodzi łącznie o kwotę 225 mln zł. Zgodę na to musi jednak wyrazić Komisja Europejska.

Opublikowana 15 grudnia 2017 r. lista rankingowa wszystkich wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach działania 3.1 z RPO dla woj. podkarpackiego znajduje się pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl