UE zainwestuje 873 mln euro w projekty energetyczne

UE zainwestuje 873 mln euro w projekty energetyczne
Fot. Peter Kaminski, flickr cc-by

Budowie wspólnego rynku energetycznego i zwiększaniu zdolności przesyłu energii między krajami Unii Europejskiej mają służyć fundusze pochodzące z programu Łącząc Europę.

W ramach programu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility, CEF) tym raazem dofinansowanych zostanie 17 projektów w elektroenergetyce i gazownictwie – w tym 8 projektów związanych z energią elektryczną z dofinansowaniem 680 mln euro i 9 projektów gazowych dofinansowanych kwotą 193 mln euro.

W tym 4 projekty dotyczą budowy infrastruktury. UE dofinansuje je kwotą 723 mln euro. Natomiast 13 to projekty badawcze, dla których unijne dofinansowanie wyniesie 150 mln euro.

REKLAMA

Jedna z dofinansowanych inwestycji dotyczy budowy połączeń transgranicznych między Francją i Hiszpanią w celu eksportu do Francji nadwyżek zielonej energii produkowanej przez hiszpańskie, ale także portugalskie OZE. Zakłada się zwiększenie zdolności przesyłowych między obydwoma krajami z 2,8 GW do 5 GW. Długość połączenia wyniesie 370 km i połączy ono infrastrukturę energetyczną w hiszpańskiej miejscowości Gatica z francuskim Cubnezais. W tym kable o długości 280 km zostaną położone po morskim dnie.

Komisja Europejska zaznacza, że realizacja tego projektu przybliży Hiszpanię do zrealizowania celu 10 proc. potencjału połączeń transgranicznych wobec obecnego poziomu ok. 6 proc.

Dofinansowanie z UE na ten projekt wyniesie 573 mln euro, a wartość całego projektu szacuje się na 1,75 mln euro. Pozostałe koszty zostaną podzielone między stronę francuską i hiszpańską. Uruchomienie połączenia ma nastąpić w roku 2025.

REKLAMA

Unijne dofinansowanie w wysokości 70 mln euro wesprze natomiast budowę sieci wysokiego napięcia o łącznej długości 580 km między północnymi i południowymi Niemcami w ramach projektu SuedOstLink, co zwiększy możliwości przesyłu nadmiaru energii wiatrowej z północy kraju.

27 mln euro trafi na rozbudowę połączeń transgranicznych między Bułgarią i Rumunią.

Jedyny „polski” projekt, o którego dofinansowaniu zdecydowano teraz w ramach instrumentu CEF, dotyczy budowy połączenia gazowego z Danią (tzw. Baltic Pipe). UE dołoży na ten cel 33,15 mln euro. 

W ramach programu „Łącząc Europę” na rozbudowę infrastruktury energetycznej UE przeznaczy około 5 mld euro do roku 2020.

Pełna lista dofinansowanych projektów znajduje się pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl