PGE Dystrybucja usprawni współpracę sieci i źródeł prosumenckich

PGE Dystrybucja usprawni współpracę sieci i źródeł prosumenckich
Fot. PGE Dystrybucja

Konsorcjum z udziałem Politechniki Łódzkiej, PGE Dystrybucja, Politechniki Lubelskiej oraz spółki Apator Elkomtech podpisało umowę na unijne dofinansowanie projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”. To efekt programu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej usługi na potrzeby elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz opartego na jej wykorzystaniu systemu zarządzania. Usługa polega na aktywnym udziale prosumenta w pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (nN), w stopniu zależnym od jego decyzji. 

Jak zapewnia PGE Dystrybucja, wdrożenie tego projektu ma zwiększyć liczbę i moc odnawialnych źródeł energii, które będzie można podłączyć do sieci bez konieczności przeprowadzania jej gruntownej modernizacji, a takie rozwiązanie ma przynieść korzyści tak operatorowi systemu dystrybucyjnego – poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji i rozbudowy sieci, jak i prosumentowi – dzięki profitom ze świadczenia tej usługi.

REKLAMA

Spółka podkreśla, że w wyniku większych możliwości zarządzania pracą sieci poprawi się jakość dostarczanej odbiorcom energii, a także zwiększy się liczba i moc źródeł odnawialnych, które można podłączyć do sieci bez konieczności jej przebudowy. 

REKLAMA

Dla realizacji tego celu zostanie opracowany i wdrożony automatyzowany system zarządzania współpracą infrastruktury sieci dystrybucyjnej nN z rozproszonymi źródłami energii zainstalowanymi w instalacjach prosumenckich. System będzie wykorzystywał nowe, zaprojektowane specjalnie do tego celu urządzenia oraz instalacje już eksploatowane przez prosumentów.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a konsorcjum składającym się z Politechniki Łódzkiej (lider konsorcjum), PGE Dystrybucja, Politechniki Lubelskiej i spółka Apator Elkomtech Projekt został złożony w ramach konkursu 1/4.1.2/2017, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Całkowity koszt projektu wynosi prawie 4,112 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwota dofinansowania wynosi nieco ponad 3,334 mln zł.

red. gramwzielone.pl