MG: feed-in tariffs dla mikro- i małych instalacji OZE. Projekty ustaw w czerwcu

MG: feed-in tariffs dla mikro- i małych instalacji OZE. Projekty ustaw w czerwcu
FriendsOfEurope, flickr cc-by-2.0

{więcej}Resort gospodarki zapowiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że projekty ustaw energetycznych, w tym ustawy o odnawialnych źródłach energii zostaną opublikowane do końca czerwca br. Jakie nowe informacje na ten temat przekazało dzisiaj Ministerstwo Gospodarki?

Poniżej prezentujemy dzisiejszy komunikat Ministerstwa Gospodarki w sprawie nowych regulacji dla energetyki:

 W ramach pakietu ustaw energetycznych będziemy udoskonalać prawo w obszarze energetyki oraz ulepszać system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas konferencji prasowej nt. prac MG nad ustawami energetycznymi. Spotkanie odbyło się 15 maja 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki.

REKLAMA

Wicepremier Pawlak przypomniał, że tzw. trójpak energetyczny, w skład którego wchodzą prawo gazowe, prawo energetyczne i ustawa o odnawialnych źródłach energii, został przedstawiony w grudniu 2011 r. – Dokumenty przekazaliśmy do konsultacji społecznych i międzyresortowych, w trakcie których napłynęło do nas wiele uwag – wyjaśnił. – Mamy nadzieję, że do końca czerwca 2012 r. uda nam się uzgodnić ostateczny kształt projektów –dodał.

REKLAMA

W opinii wicepremiera najważniejszym elementem zmian w ustawach energetycznych jest zaproponowanie stabilnych i długofalowych rozwiązań wspierających sektor. – Główny nacisk chcemy położyć na wykorzystanie lokalnych zasobów energii, zwiększenie efektywności energetycznej oraz uprawnienia odbiorców energii – podkreślił wicepremier Pawlak.

Dyrektor Departamentu Energetyki MG Tomasz Dąbrowski wyjaśnił, że w skład projektu Prawo energetyczne wchodzą rozwiązania prokonsumenckie, takie jak np. pomoc dla tzw. odbiorców wrażliwych. Znalazło się w nim również wiele kwestii porządkujących działalność w energetyce, np. certyfikacja operatora systemu przesyłowego. – Przygotowaliśmy także ułatwienia dla przedsiębiorców oraz przedłużenie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji oraz możliwość funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych – dodał.

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej MG Janusz Pilitowski do najważniejszych elementów nowej ustawy o OZE zaliczył m.in. niezmienne zasady pomocy dla instalacji ze źródeł odnawialnych oraz zachowanie dotychczasowego systemu wsparcia dla już działających urządzeń. – Wprowadzimy także system cen gwarantowanych dla wybranych technologii wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w mikro i małych instalacjach  OZE  – powiedział. 

O propozycjach MG w zakresie prawa gazowego poinformowała Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu Małgorzata Szymańska. – Naszym priorytetem jest zapewnienie rozwoju rynku gazu ziemnego oraz bezpieczeństwa jego dostaw. Dlatego w projekcie umieściliśmy m.in. zasady dotyczące dostaw dla odbiorców chronionych,  możliwość wsparcia dla odbiorcy wrażliwego gazu ziemnego oraz uregulowanie zasad rozbudowy systemu przesyłowego i dystrybucyjnego – zaznaczyła.
źródło: Ministerstwo Gospodarki