Czy odnawialne źródło enegii to inwestycja celu publicznego?

Inwestorzy realizujący inwestycje podlegające pod definicję inwestycji celu publicznego mogą korzystać z szeregu ułatwień podczas procesu realizacji swoich projektów. Czy do inwestycji tego rodzaju zaliczają się również OZE?

REKLAMA

REKLAMA