Wynik PGE w segmencie OZE za ub.r. na poziomie z 2016 r.

Wynik PGE w segmencie OZE za ub.r. na poziomie z 2016 r.
Farma wiatrowa Lotnisko. Fot. PGE

Polska Grupa Energetyczna podała wstępne wyniki finansowe za ubiegły rok. Wynik wypracowany przez segment odnawialnych źródeł energii w 2017 r. jest niemal identyczny jak w roku wcześniejszym.

PGE podaje, że skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2017 roku wyniósł około 7,601 mld zł, w tym decydujący udział miała EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej (4,05 mld zł), a następnie segmentu dystrybucji (2,333 mld zł), obrotu (811 mln zł), a segment OZE miał wypracować wynik EBITDA rzędu 364 mln zł.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 2017 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 56,8 TWh, w tym 39,1 TWh z węgla brunatnego (na razie PGE nie podaje, ile wyprodukowała z OZE). Wolumen dystrybucji wyniósł 35,3 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych sięgnęła 40 TWh.

REKLAMA

PGE zastrzega, że prezentowany powyżej skonsolidowany wynik EBITDA zawiera przychody z tytułu rekompensat tzw. KDT w wysokości 1,235 mld złotych. 

W informacji dla inwestorów, którą wczoraj opublikowała PGE, możemy się ponadto dowiedzieć, że średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment energetyki konwencjonalnej w 2017 roku wyniosła 164,4 zł/MWh.

W 2016 r. przychody ze sprzedaży PGE sięgnęły 28,092 mld zł wobec 28,542 mld zł w roku 2015.

REKLAMA

Największy udział w zysku EBITDA Grupy w 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wypracował blisko 4,2 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 2,2 mld zł. Segment obrotu wygenerował 500 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 365 mln zł.

Wynik EBITDA segmentu energetyki odnawialnej w 2016 r. był niższy od uzyskanego rok wcześniej, kiedy wyniósł 390 mln zł, zbliżając się do wyniku EBITDA odnotowanego za 2014 r.

Taką sytuację odnotowano mimo znacznego wzrostu generacji wiatrowej. Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych PGE wzrosła w 2016 r. o 32 proc. r/r, osiągając wartość 1,08 TWh. To efekt znaczącego wzrostu potencjału wiatrowego PGE, który odnotowano w roku 2015.

Obecnie PGE dysponuje14 farmami wiatrowymi o mocy 542,7 MW, 29 elektrowniami wodnymi o mocy 95,8 MW, 4 elektrowniami szczytowo-pompowymi o mocy 1,542 GW oraz jedną farmą fotowoltaiczną o mocy 600 kW zlokalizowaną na górze Żar w powiecie żywieckim.

Łączna moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii należących do PGE wynosi ponad 2,181 GW. To około 1/4 całkowitego potencjału OZE w naszym kraju.

Publikację finalnego raportu finansowego za 2017 r. PGE zaplanowała na 6 marca br.

red. gramwzielone.pl