Jak przebiega realizacja drugiej edycji programu Prosument?

Jak przebiega realizacja drugiej edycji programu Prosument?
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Z końcem ubiegłego miesiąca BOŚ zakończył przyjmowanie wniosków na listę rezerwową od osób zainteresowanych dofinansowaniem na montaż domowych instalacji OZE, a obecnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami programu Prosument II. Szansę na dofinansowanie mają także osoby z listy rezerwowej, gdyż jak zapewnia Bank nie wszystkie wnioski z listy podstawowej znajdą swój finał w postaci podpisanej umowy.

Nabór wniosków w programie EKOkredyt Prosument II uruchomiono 16 października 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił wówczas BOŚ do 40 mln zł, w tym do 12 mln zł na dofinansowanie bezzwrotne, z przeznaczeniem na zawieranie umów z przyszłymi prosumentami – osobami fizycznymi, wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. 

Dofinansowanie zwrotne udzielone w ramach programu Prosument II pokrywa 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo przyznana dotacja może pokryć 30 proc. kosztów inwestycji.

REKLAMA

Łączna wartość złożonych wniosków przekroczyła budżet programu pod koniec listopada ub.r. BOŚ nie zakończył jednak przyjmowania kolejnych aplikacji, a wnioski na listę rezerwową przyjmował do końca stycznia br.

Zwłaszcza pierwsi wnioskodawcy, którzy trafili na listę rezerwową, mają szansę na objęcie dofinansowaniem. Nie wszystkie aplikacje, które trafiły na listę podstawową, mogą bowiem skutkować podpisaniem umów – z różnych przyczyn, np. niedopełnienia formalności czy po prostu rezygnacji z realizacji inwestycji.

Większość złożonych wniosków o dofinansowanie z programu EKOkredyt Prosument II dotyczyła instalacji fotowoltaicznych. Pojawiły się również wnioski, które łączyły zakup i montaż paneli fotowoltaicznych z instalacją pompy ciepła.

Pod koniec listopada ub.r. BOŚ szacował, że przeciętna wartość inwestycji, o której dofinansowanie występowali klienci, wynosi około 37-38 tys. zł. Średnia moc instalacji fotowoltaicznych, które chcą zamontować, sięga natomiast około 5-6 kW.

REKLAMA

Jak poinformowała portal Gramwzielone.pl główny ekolog BOŚ Anna Żyła, w czasie całego naboru do Banku wpłynęło łącznie ponad 1,4 tys. wniosków na kredyty i dotacje w łącznej kwocie 53,5 mln zł, czyli o 13,5 mln zł więcej niż kwota 40 mln zł, na którą opiewa program.

Dotychczas zawartych lub przygotowanych do podpisania zostało około 1/2 umów. W pozostałych przypadkach weryfikacja wniosków wskazuje na potrzebę uzupełnienia dokumentów tak, aby Bank miał pewność, że instalacja spełnia warunki programu ustanowione przez NFOŚiGW, a inwestor legitymuje się zdolnością do spłaty kredytu – informuje Anna Żyła.  

BOŚ potwierdza teraz, że klienci z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowani w przypadku uzyskania wolnych środków, gdyż nie wszyscy zarejestrowani w puli podstawowej spełnią kryteria uzyskania dofinansowania

Bank zapewnia przy tym, że w II edycji programu Prosument zmienił się sposób wypłaty dofinansowania.

BOŚ i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego pochodzą środki na realizację programu, skróciły procedurę w tym zakresie i w większości przypadków wypłata kredytu ma następować bezzwłocznie po złożeniu kompletu dokumentów do wypłaty i spełnieniu wszystkich warunków umowy – w tym ustanowieniu zabezpieczeń.

W losowo wybranych przypadkach Bank ma dokonywać inspekcji inwestycji przed uruchomieniem kredytu.

red. gramwzielone.pl