Energa zbada warunki dla geotermii w Kaliszu

Energa zbada warunki dla geotermii w Kaliszu
Energa press

Władze Kalisza podjęły inicjatywę zbadania zasobów i możliwości eksploatacji wód geotermalnych na terenie miasta. List intencyjny w celu wykorzystania ciepła pochodzącego z tych odnawialnych źródeł geotermalnych podpisano ze spółką Energa Wytwarzanie.

Jak informuje Energa, w Kaliszu mają zostać zbadane zasoby oraz możliwości eksploatacji wód geotermalnych. W tym celu zostanie wykonany odwiert rozpoznawczy na terenie należącej do Energi Elektrociepłowni Piwonice, który pozwoli na ocenę parametrów złoża.

Do podjęcia decyzji o przydatności złóż do celów ciepłowniczych konieczne będzie określenie wydajności, temperatury, mineralizacji i składu chemicznego wód termalnych.

REKLAMA

Jak zaznacza spółka, jeżeli temperatura wód geotermalnych znajdujących się na terenie Kalisza będzie miała ok. 60 st. C, to zasadne stanie się wykorzystanie zasobów wód geotermalnych jako wsparcia produkcji energii cieplnej.

Po etapie rozpoznawczym nastąpi analiza całego przedsięwzięcia. Deklaracja Energa Wytwarzanie o potencjalnie możliwym zagospodarowaniu wydobytych wód geotermalnych pozwoli miastu ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie otworu badawczego. Energa szacuje wysokość dofinansowania nawet na kilkanaście milionów złotych.

REKLAMA

Prace geologiczne mają potrwać 17 miesięcy, a ich rozpoczęcie jest uzależnione od pozyskania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z realizacją odwiertu i zbadaniem złoża. Na ten cel możliwe jest również uzyskanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW.

W Kaliszu planowana jest również budowa bloku biomasowego, a ciepło pozyskane z zasobów geotermalnych może być uzupełnieniem dla energii cieplnej wytwarzanej z biomasy, 

Spółka Energa Wytwarzanie koordynuje działalność grupy Energa w ramach wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w konwencjonalnych źródłach wytwórczych, w tym kogeneracyjnych, świadczenia usług systemowych, przesyłu i dystrybucji ciepła.

Do produkcji energii wykorzystuje wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, jak również węgiel kamienny. Posiada 46 elektrowni wodnych, pięć farm wiatrowych, dwie farmy fotowoltaiczne (w tym największą w Polsce elektrownią PV o mocy 3,77 MW zlokalizowaną w Czernikowie), jedną elektrownię konwencjonalną (w Ostrołęce), cztery elektrociepłownie i dwie ciepłownie. Odbiorcom w Kaliszu i Ostrołęce dostarcza ciepło własnymi sieciami ciepłowniczymi.

Energa posiada największy wśród polskich grup energetycznych udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej.

red. gramwzielone.pl