Tak PGE Dystrybucja chce ograniczyć awarie sieci

Tak PGE Dystrybucja chce ograniczyć awarie sieci
Fot. PGE Dystrybucja

Białostocki oddział PGE Dystrybucja wprowadził system diagnostyki kabli, który ma skutecznie zapobiegać zakłóceniom i awariom sieci kablowych i wydłużyć okres ich eksploatowania.

Jak informuje spółka, jedną z przyczyn występowania zakłóceń w dostawach energii elektrycznej są awarie linii kablowych, które ze względu na swój charakter są trudne do identyfikacji i likwidacji, a najważniejszym celem diagnostyki kabli w perspektywie długoterminowej jest obniżenie wskaźnika awaryjności linii kablowych SN poprzez zapobieganie awariom dzięki wczesnemu wykryciu ewentualnych defektów.

Badania i pomiary linii kablowych mają na celu zapobieganie w przyszłości awariom poprzez wczesne wykrywanie defektów oraz zjawisk, które te defekty powodują. Rozwiązaniem w znacznym stopniu eliminującym występowanie awarii są badania diagnostyczne funkcjonowania zarówno nowych jak i eksploatowanych linii kablowych. Bieżąca znajomość stanu technicznego sieci kablowych ze względu na możliwość całościowej oceny stanu technicznego sieci dystrybucyjnej jest elementem wspierającym proces zarządzania majątkiem sieciowym. Dane uzyskane w badaniach diagnostycznych są ważnym źródłem informacji dla planowania harmonogramu realizacji prac eksploatacyjnych i działań modernizacyjnych – komentuje PGE Dystrybucja.

REKLAMA

W białostockim oddziale PGE Dystrybucja powołano zespół, którego zadaniem było opracowanie metodologii badań oraz stały nadzór nad aktualizacją, weryfikacja i interpretacja wyników. Wyniki pomiarów gromadzone są w utworzonej do tego celu bazie danych pomiarowych obejmującej wszystkie rejony energetyczne Oddziału Białystok.

REKLAMA

PGE Dystrybucja dodaje, że niezbędnym elementem było przeszkolenie pracowników z zakresu diagnostyki kabli średniego napięcia. Odbywały się ono w siedzibie producenta aparatury pomiarowej, a następnie na poligonie szkoleniowym Oddziału Białystok, na którym został wybudowany dedykowany układ pozwalający symulować różne układy połączeń oraz defekty linii kablowych SN. Kolejnym krokiem było doposażenie wszystkich rejonów energetycznych w sprzęt umożliwiający wykonywanie pomiarów diagnostycznych.

Obecnie oddział PGE Dystrybucja w Białymstoku dysponuje diagnostyczną aparaturą pomiarowo opartą na napięciach probierczych DAC oraz VLF,  dwoma przenośnymi zestawami MV DAC 30, jak też dwoma zestawami OWTS 28 zabudowanymi na samochodzie typu furgon w komplecie z aparaturą do lokalizacji uszkodzeń kabli.

To dla nas kolejny krok w celu usprawnienia procesu dystrybucji energii elektrycznej i poprawy jakości świadczonej usługi poprzez zminimalizowanie czasu przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców i obniżenia wskaźnika awaryjności linii kablowych średniego napięcia, co przekłada się bezpośrednio na zapewnienie ciągłości zasilania i obniżenie wskaźników SAIDI (wskaźnik średniego czasu trwania przerw w dostawach energii elektrycznej wyznaczony w minutach na odbiorcę) – komentuje Marek Łukaszuk, dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju PGE Dystrybucja Oddział Białystok.

red. gramwzielone.pl