Dofinansowanie w programie „Czyste powietrze”. Warunki dla kolektorów, PV i pomp ciepła

Dofinansowanie w programie „Czyste powietrze”. Warunki dla kolektorów, PV i pomp ciepła
Fot. 100% Campaign, flickr cc

W ramach największego w historii kraju programu, z którego będzie można pozyskać dofinansowanie na działania związane z poprawą jakości powietrza, przewiduje się również finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii pompy ciepła, kolektory słoneczne, a także mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Ogłoszony w ubiegłym tygodniu przez rząd program „Czyste powietrze” ma przyczynić się do ograniczenia problemu smogu. Przewidziane na 10 lat środki – w sumie ponad 100 mld zł – pójdą głównie na termomodernizację domów jednorodzinnych, połączoną z wymianą źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

REKLAMA

Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma wziąć na siebie realizację tego programu we współpracy z funduszami wojewódzkimi i Bankiem Ochrony Środowiska, jeszcze nie przestawił treści programu priorytetowego „Czyste powietrze” i związanych z nim wymogów technicznych.

Portal Gramwzielone.pl poznał jednak założenia finansowania z tego programu inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Program priorytetowy NFOŚiGW „Czyste Powietrze” umożliwi sfinansowanie wymiany źródła ciepła starej generacji opalanych węglem na potrzeby c.o. lub c.o. i c.w.u.  na pompy ciepła (zakup i montaż) w istniejących budynkach jednorodzinnych.

Ponadto dofinansowany zostanie zakup i montaż pomp ciepła na potrzeby c.o. lub c.o. i c.w.u. w nowo budowanych budynkach jednorodzinnych.

Możliwe będzie też uzyskanie finansowania na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej – kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych w istniejących budynkach jednorodzinnych – jednak w przypadku fotowoltaiki dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie w formie preferencyjnej pożyczki.

REKLAMA

Program określa maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane. W przypadku zestawu kolektorów słonecznych maksymalny koszt kwalifikowany wyniesie 8 tys. zł, w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej – 15 tys. zł, a dla pompy ciepła na cele c.o. oraz c.o. i c.w.u. maksymalny koszt kwalifikowany określono na 30 tys. zł.

Przyjęto, że okres trwałości urządzeń OZE – podobnie jak i innych prac realizowanych w ramach programu – wyniesie 3 lata.

Pompy ciepła muszą posiadać gwarancję producenta/wykonawcy na co najmniej 2 lata od daty uruchomienia instalacji, natomiast kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne powinny posiadać taką gwarancję na co najmniej 3 lata.

Ponadto pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne

Z kolei kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne” wraz ze sprawozdaniem z badań kolektorów przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 2: Metody badań” lub PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna – Słoneczne kolektory grzewcze – Metody badań”.

Do programu zostaną dopuszczone także kolektory słoneczne posiadające europejski znak jakości „Solar Keymark”, nadany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat, licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

W zakresie fotowoltaiki przyjęto, że dofinansowane w programie „Czyste powietrze” mikroinstalacje fotowoltaiczne muszą służyć do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (w tym wspomagania centralnego ogrzewania).

Jak informuje NFOŚiGW, w odpowiedzi na pytanie portalu Grawmzielone.pl, program priorytetowy wraz z załącznikami technicznymi zostanie opublikowany na stronie internetowej Narodowego Funduszu  równocześnie z ogłoszeniem naboru wniosków o udostępnienie środków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Więcej o warunkach dofinansowania z rządowego programu „Czyste powietrze” w artykule: Program „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie także na kolektory czy fotowoltaikę.

gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.