Komisja Europejska: 45% zielonej energii w energetycznym miksie UE w 2035 r.

Komisja Europejska: 45% zielonej energii w energetycznym miksie UE w 2035 r.
woodleywonderworks - NASA-GSFC

{więcej}Bruksela chce zwiększyć cel udziału energii odnawialnej w unijnym miksie energetycznym do 45% w roku 2035, zaznaczając przy tym, że realizacja celu na rok 2020 jest niepewna. 

Cel 20-procentowego udziału energii odnawialnej w energetycznym miksie Unii Europejskiej do 2020 roku określono w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii przyjętej w 2009 r. Indywidualny cel dla Polski w tym zakresie to 15%, który powinniśmy zrealizować zgodnie z wymogami dyrektywy o OZE do końca tej dekady. 

REKLAMA

– Aby osiągnąć cele na rok 2020, państwa członkowskie muszą wdrożyć swoje krajowe plany działania i znacznie zwiększyć finansowanie energii ze źródeł odnawialnych. Roczne inwestycje kapitałowe będą musiały się szybko podwoić do poziomu 70 mld euro. Inwestycje te powinny przede wszystkim pochodzić z sektora prywatnego. Brak pewności co do kierunku przyszłej polityki po roku 2020 utrudnia ten proces – podkreśla Komisja Europejska. 

REKLAMA

Ponadto, zdaniem Brukseli, osiągnięcie celów w zakresie produkcji zielonej energii będzie możliwe tylko w warunkach większej integracji poszczególnych rynków energetycznych UE. 

gramwzielone.pl