PSE przetestował redukcję popytu na żądanie

PSE przetestował redukcję popytu na żądanie
Maxwell Hamilton, flickr cc

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują o skutecznym przeprowadzeniu testów usług zakontraktowanych w ramach programów redukcji popytu na energię. Przejście takich testów z wynikiem pozytywnym stanowi warunek kwalifikujący do świadczenia takich usług odbiorców, którzy wcześniej wygrali odpowiednie przetargi.

W ubiegłym miesiącu operator krajowego systemu elektroenergetycznego przeprowadził testy redukcji (Demand Side Response, DSR) wszystkich zakontraktowanych w tzw. Programie Gwarantowanym produktów w pakiecie letnim – to jedno z narzędzi, które ma do dyspozycji PSE w celu reagowania na potencjalne zagrożenia wynikające z nadmiernego zapotrzebowania w stosunku do dostępnych mocy.

Jak podaje PSE, w odpowiedzi na wezwanie wszyscy wykonawcy złożyli propozycję sprzedaży i z wynikiem pozytywnym przeprowadzili obowiązkowy test redukcji. Tym samym została potwierdzona zdolność wykonawców do realizacji usługi o zakontraktowanych parametrach.

REKLAMA

PSE podaje, że zrealizowanie z wynikiem pozytywnym obowiązkowego testu redukcji stanowi warunek konieczny do świadczenia usługi redukcji w Programie Gwarantowanym przez wyłonionych w przetargu wykonawców.

Dotychczas PSE wdrożyło dwa programy w ramach DSR – obok Programu Gwarantowanego także Program Bieżący – dla których przeprowadzono już pierwsze aukcje.

Usługa redukcji zapotrzebowania na  polecenie OSP jest kontraktowana w Programie Gwarantowanym w modelu z płatnością za gotowość i wykorzystanie zakontraktowanych mocy, a Programie Bieżącym w modelu z płatnością za wykorzystanie.

Tegoroczny przetarg na DSR został podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczyła tzw. Programu Gwarantowanego, który obejmie pakiet letni na okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. i od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz wolumen mocy gwarantowanej 500 MW. Natomiast pakiet zimowy obejmie okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r., przy takim samym wolumenie mocy gwarantowanej 500 MW.

Druga część przeprowadzonego w tym roku przetargu w ramach Programu Bieżącego dotyczyła okresu od 1 lipca do 30 czerwca 2019 r.

REKLAMA

W obu przypadkach (Program Gwarantowany i Program Bieżący) usługi polegają na realizacji przez wykonawcę zmniejszenia poboru energii na polecenie operatora systemu przesyłowego i mogą być świadczone przez obiekty opomiarowane w sposób umożliwiający rozliczenie redukcji.

W ramach zakontraktowanych usług DSR Polskie Sieci Elektroenergetyczne mają prawo wzywać firmy wyłonione w przetargu do redukcji mocy w dni robocze. W pakiecie letnim wszystkie firmy muszą być dyspozycyjne w godzinach od 10 do 18, natomiast w zimowym – od 16 do 20.

PSE ma każdorazowo zgłaszać wstępną potrzebę zrealizowania redukcji z jednodniowym wyprzedzeniem.

Operator krajowego systemu elektroenergetycznego chce wdrożyć nowy program dotyczący usług DSR. W przedstawionym do konsultacji projekcie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wpisano możliwość uruchomienia tzw. Programu Bieżącego Uproszczonego, w którym płatność za usługę ma być realizowana w przypadku jej wykorzystania przez operatora systemu przesyłowego.

W Programie Bieżącym Uproszonym planuje się wykorzystanie wyłącznie jednej metody wyznaczania poziomu odniesienia (baseline) do wyliczenia wielkości wykonanej redukcji (metoda historyczna), a także brakuje w nim produktu tzw. przerywanego typu „P”. Proponuje się też uproszczenie procesu certyfikacji podmiotów mających brać udział w świadczeniu redukcji, a ponadto nie przewidziano kar za niewykonanie redukcji na zadeklarowanym poziomie.

gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.