Korytarze przesyłowe i służebność przesyłu – najnowsze regulacje prawne

Korytarze przesyłowe i służebność przesyłu - najnowsze regulacje prawne
Eva Cristescu, flickr cc-by-2.0

{więcej}Zapraszamy na szkolenie poświęcone prawnym zagadnienim korytarzy przesyłowych i służebności przesyłu, które odbędzie się 17 lipca br. w Gdańsku. 
 
PROGRAM SZKOLENIA (9.00 – 16.15)
 
1. Przedstawienie najnowszych, podstawowych założeń projektu do ustawy o korytarzach przesyłowych
2. Odniesienie zapisów projektu ustawy o korytarzach przesyłowych do już obecnie istniejących i obowiązujących regulacji
3. Różnorodne możliwości wykorzystania instytucji służebności przesyłu
4. Konsekwencje związane z ustanowieniem służebności
5. Problematyka związana z wyrażaniem przez właścicieli nieruchomości zgody na ustanowienie służebności przesyłu przed rozpoczęciem inwestycji, a następnie cofnięcie zgody w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego
6. Kontrowersje związane z ewentualną możliwością przedawnienia się roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu
7. Praktyczne aspekty w ujęciu warsztatowym poszczególnych zapisów służebności przesyłu
8. Charakterystyka różnorodnych metod i argumentacji w negocjacji wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności prowadzonej pomiędzy przedsiębiorstwem a właścicielem gruntu
9. Problematyka związana z ustaleniem realnej wysokości należnego wynagrodzenia
10. Praktyczne wskazówki ułatwiające szybkie i skuteczne ustanowienie służebności przesyłu w drodze przymusowego postępowania sądowego
11. Prowadzenie inwestycji liniowej przy nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości
12. Analiza najnowszego orzecznictwa Prezesa URE, SOKiK, SN oraz sądów cywilnych pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa
 
PROWADZĄCY – SĘDZIA SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE

 
cena:
790 zł + VAT przy zgłoszeniu do 2 lipca 2012 r.
990 zł + VAT przy zgłoszeniu po 2 lipca 2012 r.
 
RABAT 5% przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt:
tel.: (22) 750 25 93
e-mail: biuro@progressgroup.pl

REKLAMA
REKLAMA