Pietruszko

Strażacy muszą zatwierdzić projekt mikroinstalacji. Potrzebne wytyczne

Dr inż. Stanisław M. Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki

Doszło uzgadnianie projektu instalacji fotowoltaicznej z wymogami ochrony przeciwpożarowej,

REKLAMA

Od 00.29 „Systemy fotowoltaiczne…

Systemy fotowoltaiczne są systemami bezpiecznymi, jednak trzeba uważać, aby jakieś szczególne warunki atmosferyczne albo losowe nie powodowały ich uszkodzenia lub zniszczenia

Do 00.39

Od 00,51 „Do warunków losowych

Do warunków losowych należy np. sprawa pożaru instalacji.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii zmieniła zapisy Prawa budowlanego, które mówią o tym, że dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW trzeba uzgadniać projekt budowlany z wymogami ochrony przeciwpożarowej.

Tutaj często pada zdanie, że przecież dla systemów fotowoltaicznych o mocy do 50 kW nie potrzeba projektu budowlanego. Zgoda, nie muszą mieć takiego rozszerzonego projektu budowlanego, wystarczy szkic.

Natomiast uzgodnienie projektu budowlanego  z wymogami ochrony przeciwpożarowej nie jest znane i stosowane. Nie wiadomo, jak strażacy mają do tego podchodzić.

Do 02.03 …podchodzić”

Od 02.05 Konieczne jest

Konieczne jest, aby takie wytyczne zostało przedstawione przez Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki. Oczywiście to jest tekst poddany pod dyskusję.

Istotna sprawą okazują się przewody, które często są powodem powstawania łuków i w rezultacie pożarów.

Do 02.30

Od 02,49 „Dobrze zaprojektowany  do …. Pada ofiarą pożaru”.

Dobrze zaprojektowany i prawidłowo wykonany system bardzo rzadko pada ofiarą pożaru. Najczęściej przyczyną pożaru są kable. Gdy się przecierają, mogą być powodem pożarów. Muszą być odpowiednio zaprojektowane

Dodatkowe koszty związane z inspekcją strażaka, ale to jest dobre dla inwestora ponieważ ma sprawdzany system.

REKLAMA

Od 04.05 Moim zdaniem..

Dodatkowy koszt będzie kosztem, ale moim zdaniem taka ochrona przecipożarowa jest konieczna dla bezpieczeństwa użytkownika.

Do 04.22 .. bezpieczeństwa użytkownika

Od 05,08 „Nowym elementem

Nowym elementem, który wchodzi do procesu instalacji systemu fotowoltaicznego, jest konieczność uzgadniania projektu fotowoltaicznego z warunkami ochrony przeciwpożarowej

Do 05.27

Od 05.28 Te zmiany …

Te zmiany już obowiązują od momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii i docierają do nas takie głosy, że niektórzy strażacy są bardzo liberalni, inni bardzo skrupulatni. Po prostu nie było do tej pory wytycznych. My w tej chwili przedstawiamy wytyczne, które będą konsultowane i które powinny stanowić podstawę oceny instalacji przez strażaków

Do 06.00 … przez strażaków”

Od 06.08 „Tu są dwa niejasne elmenty

Tu są dwa niejasne elementy. Pierwszy mówi o projekcie budowlanym. Wystarczy szkic uproszczony instalacji elektrycznej.

Do 06.36 .. instalacji elektrycznej”

Wytyczne powinna zaakceptować Komenda Główna Straży Pożarnej.

Od 08.05 – Wytyczne przedstawione…

Zostaną przedstawione Ministerstwu Energii, które powiesi je na stronie internetowej w celu konsultacji

Ministerstwo ma poprawić  i przesłać do Komendy Głównej Straży Pożarnej

Od 09,21 „Warunkiem koniecznym ich stosowania

Warunkiem koniecznym ich stosowania jest zatwierdzenie przez komendę główną straży pożarnej. D

Do 09.29 .. straży pożarnej”.