W systemie aukcyjnym ważna sprzedaż energii, a nie samo wytworzenie

W systemie aukcyjnym ważna sprzedaż energii, a nie samo wytworzenie
Fot. Recom

Urząd Regulacji Energetyki podkreśla, że w stosunku do poprzedniego brzmienia ustawy o odnawialnych źródłach energii, które swym zakresem obejmowało zobowiązanie jedynie do wytworzenia energii elektrycznej, w przypadku wytwórców rozpoczynających produkcję energii w systemie aukcyjnym konieczne będzie dokonanie sprzedaży energii elektrycznej, a nie tylko samo jej wytworzenie.

Jak informuje URE, sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 6a ustawy Prawo energetyczne, tj. bezpośrednia sprzedaż energii elektrycznej przez wytwórcę w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej, wymaga uzyskania stosownej koncesji ( z wyjątkiem wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy o OZE, uczestnik aukcji, składając ofertę, zobowiązuje się odpowiednio do sprzedaży po raz pierwszy, w terminie 36 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, która powstanie lub zostanie zmodernizowana po dniu przeprowadzenia aukcji, a w przypadku energii wytworzonej w instalacji wykorzystującej wyłącznie energię promieniowania słonecznego – w terminie 18 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, wyłącznie energię wiatru na lądzie – w terminie 30 miesięcy, a wyłącznie energię wiatru na morzu – w terminie 72 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji,

REKLAMA

Inwestorzy już produkujący energię i przechodzący do systemu aukcyjnego zobowiązują się do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego nie później niż pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego od dnia, w którym nastąpiło zamknięcie sesji aukcji.

REKLAMA

URE zaznacza, że jeżeli taka instalacja jest w trakcie postoju remontowego, to termin ten może na wniosek wytwórcy ulec wydłużeniu do dnia zakończenia remontu, lecz nie dłużej niż o cztery miesiące.

Więcej w informacji Prezesa URE nr 81/2018 (link)

gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.