Od początku listopada strażnicy gminni

Od początku listopada strażnicy gminni będą mogli wystawiać mandaty za łamanie przepisów prawa miejscowego, jakim jest uchwała antysmogowa

Stało się to możliwe dzięki rozporządzeniu zmieniającemu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku. Do tej pory , pomimo tego, że uchwała antysmogowa weszła w życie w województwie śląskim 1 września 2017 roku, straże gminne mogły jedynie informować o nieprawidłowościach, a w przypadku stwierdzenia naruszeń, przekazać sprawę do Policji bądź złożyć wniosek do sądu o ukaranie. Strażnicy mogli do tej pory wystawiać mandaty jedynie w przypadku stwierdzenia spalania odpadów w piecach i kotłach domowych oraz na powierzchni ziemi. 

„To rozporządzenie to długo oczekiwany przez wszystkich, dla których jakość powietrza jest ważną sprawą, akt prawa. Dzięki niemu ukrócone zostanie ewidentne łamanie prawa, a walka ze smogiem powinna przybrać tempa” – podkreśla marszałek Wojciech Saługa. 

REKLAMA

Straż gminna może ukarać za:

REKLAMA

  • stosowanie jednego z paliw wymienionych w uchwale, tj. mułów i flotokoncentratów, węgla brunatnego, niskiej jakości miału, mokrego drewna (szczegóły: załączona uchwała antysmogowa);
  • ogrzewanie budynku urządzeniem niespełniającym wymogów uchwały, którego eksploatacja rozpoczęła się po 1 września 2017 roku, czyli np. zamontowanie i używanie kotła pozaklasowego czy pieca innego niż ekoprojekt (dotyczy np. tradycyjnych pieców kaflowych);
  • palenie odpadów w kominku, piecu, kotle;
  • palenie odpadów na powierzchni ziemi.

O rozwiązanie prawne w zakresie nadania uprawnień strażnikom gminnym / miejskim do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w styczniu br. apelował Marszałek Województwa Śląskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.