Wydobycie obciążyło wynik Taurona

Wydobycie obciążyło wynik Taurona
Fot. Tauron Wydobycie

Tegoroczny wynik finansowy Taurona obciążą strata na wyniku EBITDA notowana w segmencie wydobycia. Grupa energetyczna z południa Polski zanotowała z tego powodu stratę również w ostatnim kwartale.

W trzecim kwartale br. przychody Taurona wyniosły 4,476 mld zł, a w okresie od stycznia do końca września br. sięgnęły 13,302 mld zł.

Największy udział w ogólnym wyniku EBITDA za trzeci kwartał na poziomie 778 mln zł miał segment dystrybucji (EBITDA 621 mln zł), następnie sprzedaży (125 mln zł) i wytwarzania (57 mln zł).

REKLAMA

W segmencie wydobycia Tauron odnotował ujemny wynik EBITDA rzędu -29 mln zł. Spółka tłumaczy to niższym wolumenem produkcji węgla handlowego wynikającym z harmonogramu przezbrajania ścian w trzech zakładach górniczych Grupy oraz „trudnymi warunkami o charakterze górniczo-geologicznym”.

W pierwszych trzech kwartałach br. Tauron odnotował wynik EBITDA na poziomie 2,972 mld zł, na co złożyła się EBITDA w dystrybucji (1,972 mld z), sprzedaży (1,306 mld zł) oraz wytwarzaniu (649 mln zł). EBITDA segmentu wydobycia była ujemna i wyniosła -94 mln zł.

Produkcja węgla handlowego w grupie Tauron wyniosła w tym okresie 3,61 mln ton, a sprzedaż sięgnęła 3,54 mln ton.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. Tauron wytworzył 11,9 TWh energii elektrycznej brutto (4,35 TWh w trzecim kwartale), rozdystrybuował 38,84 TWh (12,83 TWh w ostatnim kwartale) i sprzedał 25,37 TWh (8,17 TWh w III kwartale).

Produkcja ciepła w tym okresie wyniosła 7,42 PJ, w tym 0,7 PJ wyłącznie w trzecim kwartale.

Wśród istotnych czynników kształtujących jego wynik w III kwartale Tauron wymienia, oprócz sytuacji w sektorze wydobycia, także wyższe koszty rezerwy związanej z zakupem uprawnień do emisji CO2 oraz wyższe jednostkowe koszty zużycia węgla kamiennego, a ponadto zwiększenie wyniku finansowego o 85 mln zł z powodu dodatnich różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro (w analogicznym okresie ubiegłego roku Tauron stracił z tego powodu 60 mln zł).

REKLAMA

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie, którego publikację zaplanowano na 6 listopada br.

Tauron wypracował w I półroczu 2018 r. zysk EBITDA na poziomie 2,2 mld zł, co jest wynikiem wyższym o 2 proc. od EBITDA uzyskanego w tym samym okresie 2017 r.

Największy udział w EBITDA Grupy TAURON miał Segment Dystrybucja (61 proc.), w dalszej kolejności segmenty: Wytwarzanie (27 proc.) i Sprzedaż (15 proc.). Marża EBITDA Grupy w I półroczu 2018 r. była niższa o 0,8 p.p. r/r i wyniosła 23,8 proc.

Wynik EBITDA Segmentu Wytwarzanie w I półroczu 2018 r. (592 mln zł) był o 62 proc. wyższy niż rok wcześniej (365 mln zł) – jak tłumaczy Tauron – głównie z uwagi na rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych o wartości 230 mln zł, które miało miejsce w I kwartale 2018 r.

W 2017 r. Grupa Tauron osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17,4 mld zł, wobec 17,6 mld zł rok wcześniej, osiągając zysk 1,38 mld zł netto, czyli o ponad miliard złotych większy niż w roku 2016.

Spółka w 2017 r. wyprodukowała 18,4 TWh energii elektrycznej, czyli o 9,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 1,3 TWh.

W pierwszej połowie br. Tauron o zmniejszył o niemal 1/4 produkcję energii ze swoich jednostek OZE. Więcej o przyczynach tej sytuacji w artykule: Tauron istotnie zmniejszył produkcję z OZE.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.