Szkolenie: Nowy system wsparcia dla kogeneracji

Szkolenie: Nowy system wsparcia dla kogeneracji
fotolia

Zapraszamy na szkolenie z ekspertem ds. systemu wsparcia kogeneracji: „Kogeneracja 2019 nowy system wsparcia”, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r. w Warsaw Trade Tower przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Ustawa została skierowana do dalszych prac w Sejmie. Obecny mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (oparty na tzw. systemie świadectw pochodzenia) wygaśnie z końcem 2018 r. Nowe rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Z końcem 2018 roku kończy się obecny mechanizm wsparcia kogeneracji. Celem ustawy skierowanej teraz do prac w Sejmie jest m.in. rozwój ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w procesie kogeneracji oraz systemowe ograniczenie niekorzystnych zjawisk środowiskowych. Pierwsze czytanie projektu tzw. ustawy kogeneracyjnej planowane jest na posiedzeniu Sejmu 5 grudnia. Wejście w życie tej ustawy ma nastąpić 1 stycznia 2019 r.

REKLAMA

Największe wsparcie mają otrzymać nowe jednostki o mocy do 50 MW oraz istniejące jednostki, które zostaną poddane modernizacji. Jednocześnie zostaną wprowadzone ułatwienia proceduralne dla instalacji do 1 MW. Wszystkie mechanizmy wsparcia zaproponowane w nowej ustawie mają przyczynić się w szczególności do rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych na terenie mniejszych aglomeracji miejskich lub obszarach wiejskich.

Nowe mechanizmy wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji mają stymulować do budowy nowych jednostek kogeneracji. Jednym z głównych celów wdrożenia nowych mechanizmów jest konieczność poprawy jakości powietrza w miastach, która może zostać zapewniona poprzez rozwój ciepłownictwa systemowego opartego na jak najmniej emisyjnych źródłach. Szczególne znaczenie ma ta kwestia dla samorządów, do których należy większość aktywów ciepłowniczych, w szczególności w małych miejscowościach.

Nowa odsłona projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przewiduje możliwość budowy w wyniku wygrania aukcji oraz naborów przewidzianych na lata 2019-2028 ponad 5 000 MW mocy wytwórczych w kogeneracji.

KOGENERACJA 2019 –  NOWY SYSTEM WSPARCIA

19 grudnia 2018 r. WARSZAWA
Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, XXXII piętro


PROGRAM:

8:30 -9:00  Rejestracja uczestników, poranna kawa

9:00 – 10:00 Przygotowanie jednostki kogeneracji do sprawozdania rocznego i audytu jednostki akredytowanej – jak uniknąć ewentualnych błędów:

 • formalno – prawne wymogi wniosku o wydanie „korekcyjne” i/lub umorzenie „korekcyjne” świadectwa pochodzenia z kogeneracji;
 • obowiązki operatora systemu elektroenergetycznego;
 • sprawozdanie roczne – zakres wymaganych informacji;
 • opinia jednostki akredytowanej;

10:00 – 10:45 Ustawa o CHP – projekt przyjęty przez Radę Ministrów – przepisy ogólne

REKLAMA

 • nowe definicje, w tym w szczególności: istniejąca jednostka kogeneracji, mała jednostka kogeneracji, nowa jednostka kogeneracji, publiczna sieć ciepłownicza, premia gwarantowana, premia kogeneracyjna

10:45 – 11:30 Ogólne zasady nowych mechanizmów wsparcia

 • zakres podmiotowy – kto może skorzystać z nowych mechanizmów wsparcia;
 • podstawowe zasady wsparcia – wsparcie dla jednostek nowych, zmodernizowanych oraz istniejących;
 • maksymalny okres wsparcia;
 • ograniczenie możliwości łączenia wsparcia;
 • ograniczenie nadwsparcia- zasady uwzględniania pomocy inwestycyjnej;

11:30 – 13:00 Aukcje CHP – zasady uczestnictwa

 • prekwalifikacja jednostek – warunki przystąpienia do aukcji;
 • aukcja – tryb i zasady przeprowadzenia;
 • weryfikacja wygranych ofert;
 • obowiązki i uprawnienia podmiotu po wygraniu aukcji.

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:45 System wsparcia w formie premii gwarantowanej

 • procedura dopuszczenia do systemu;
 • wypłata premii;
 • obowiązki wytwórcy energii po uzyskaniu dopuszczenia;

Wsparcie dla jednostek kogeneracji o mocy od 50MW

 • procedura dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej indywidualnej;
 • wypłata premii;
 • obowiązki wytwórcy energii;
 • procedura dopuszczenia do systemu premii kogeneracyjnej indywidualnej;
 • zasady przeprowadzenia naboru;
 • zasady rozstrzygnięcia naboru
 • wypłata premii po rozstrzygnięciu naboru;

Zasady kształtowania zapotrzebowania na energię – obowiązki ME

Opłata kogeneracyjna

15:45-16:30 Obowiązki informacyjne wytwórców energii i uprawnienia kontrolne Prezesa URE

 • kary pieniężne
 • zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe

16:30 Zakończenie seminarium i wręczenie certyfikatów


W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego i wysłanie go skanem na adres e-mail: ajaniga@master-institute.pl

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE


artykuł sponsorowany