Coraz więcej wniosków o dotacje na domowe instalacje OZE w Warszawie

Coraz więcej wniosków o dotacje na domowe instalacje OZE w Warszawie
Fot. innogy Polska

Udzielane z budżetu m.st. Warszawy dotacje na domowe instalacje odnawialnych źródeł energii cieszą się coraz większą popularnością. W 2018 roku stołeczny magistrat przyjął w tym zakresie 785 wniosków, w przypadku których w większości aplikowano o dotacje na instalacje fotowoltaiczne. W ubiegłym roku wzrosła też liczba przyłączeń mikroinstalacji OZE do sieci działającego na terenie Warszawy operatora Innogy Stoen Operator.

Domowe instalacje odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika, kolektory słoneczne czy pompy ciepła – to jedna z inwestycji proekologicznych, o których dofinansowanie mogą ubiegać się mieszkańcy Warszawy. Środki na ten cel pochodzą z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochód m.st. Warszawy.

Program dotacyjny dla mieszkańców stolicy, którzy chcą wykorzystywać odnawialne źródła energii, jest prowadzony przez stołeczny magistrat od 2012 roku. Jego obecne zasady zostały określone na podstawie uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z 15 grudnia 2016 r.

REKLAMA

Dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych wysokość dotacji ustalono na 40 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Maksymalna wysokość dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych nie może przekroczyć 15 tys. zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także 40 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku zakupu i montażu pomp ciepła maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 40 tys. zł, a w przypadku zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dotacja nie może być wyższa niż 15 tys. zł.

Jak pokazują ostatnie miejskie nabory wniosków o dotacje, odnawialne źródła energii cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców stolicy. Urzędnicy m.st. Warszawy wyliczyli w ubiegłym roku, że w latach 2012-2017 w stolicy udzielono na odnawialne źródła energii 980 dotacji, z czego ponad połowę wypłacono tylko w roku 2017.

W 2017 roku stołeczny magistrat wypłacił mieszkańcom blisko 11,1 mln zł dotacji. Środki te miały wesprzeć realizację 1460 inwestycji, z czego 279 związanych było z likwidacją pieców opalanych węglem, a 546 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Łączna kwota wsparcia przyznanego na OZE przekroczyła 12,7 mln zł.

W ramach przedostatniego naboru, prowadzonego od września 2017 r. do marca 2018 r. złożono 666 wniosków dotyczących montażu paneli fotowoltaicznych – łącznie wsparcie dla nich wyniesie ponad 8,1 mln zł.

Miasto Warszawa w ramach tamtego naboru ma również wesprzeć mieszkańców, którzy chcą zainstalować u siebie pompy ciepła – zostanie zrealizowanych 100 takich projektów – łącznie na dofinansowanie tych inwestycji zarezerwowano 2,5 mln złotych, a także mieszkańców planujących wykorzystanie kolektorów słonecznych – środki przeznaczone na wsparcie tych inwestycji to blisko 131 tys. zł. Warszawiacy dodatkowo zrealizują dzięki dofinansowaniu na 64 tys. zł trzy instalacje hybrydowe wykorzystujące np. wiatrak i panele fotowoltaiczne.

Dzięki kolejnemu naborowi wniosków, w którym przyjmowanie wniosków rozpoczęto we wrześniu ubiegłego roku, szansę na dofinansowanie do inwestycji w domowe instalacje OZE zyskają kolejni mieszkańcy stolicy.

REKLAMA

Jak poinformował w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl wydział prasowy Urzędu m.st. Warszawy, w 2018 r. wpłynęło w sumie 785 wniosków o dotacje na inwestycje w domowe instalacje OZE o łącznej wartości 28,1 mln zł. Przygotowano w tym zakresie 718 umów o udzielenie dotacji i rozliczono 618 inwestycji, przekazując beneficjentom łącznie 7,673 mln zł.

W tym najwięcej dofinansowanych inwestycji (538) dotyczyło montażu domowych instalacji fotowoltaicznych. Kwota przyznanych na ten cel dotacji sięgnęła 6,288 mln zł. Ponadto przekazano 70 dotacji o całkowitej wartości 1,304 mln zł na inwestycje w pompy ciepła, a także 10 dotacji w wysokości 80,4 tys. zł w zakresie inwestycji w kolektory słoneczne.

W miejskim budżecie na rok 2018 zarezerwowano na dofinasowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w sumie 9,48 mln zł.

Nie zostało natomiast jeszcze ustalone, jaki budżet na dotacje na OZE warszawski magistrat zarezerwuje na 2019 r.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji w OZE w 2019 r. trwa do 31 marca 2019 r. Dopiero po zakończeniu etapu przyjmowania zgłoszeń podejmiemy decyzję o wysokości środków na bieżący rok oraz ustalimy, ile wniosków będzie objętych dofinansowaniem – informuje w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl Dominika Wiśniewska z wydziału prasowego Urzędu m.st. Warszawy.

Mimo dużego potencjału regionu stolicy w zakresie inwestycji w mikroinstalacje OZE oraz mimo udzielanych przez stołeczny magistrat dotacji, liczba przyłączeń OZE do sieci działającego na terenie Warszawy operatora Innogy Stoen Operator w ostatnich latach była stosunkowo niewielka. Widać jednak trend wzrostowy.

Jak wynika z ostatnich informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez Innogy Stoen Operator, w jego sieci w trzecim kwartale 2018 r. pojawiły się 223 mikroinstalacje o łącznej mocy 1,361 MW – wszystkie wykonano w technologii fotowoltaicznej.

Od początku 2018 r. do końca września ten operator systemu dystrybucyjnego przyłączył do swojej sieci łącznie 399 mikroinstalacji o mocy 2,398 MW, podczas gdy w całym roku 2017 przyłączono 370 mikroinstalacji o mocy 1,978 MW, a rok wcześniej 173 mikroinstalacje o mocy 1,043 MW.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. Innogy Stoen Operator nie wykonał natomiast żadnego przyłączenia większego odnawialnego źródła energii, niezaliczanego do grupy mikroinstalacji. Wcześniej, w 2017 r., przyłączono tylko jedno takie źródło – instalację fotowoltaiczną o mocy 0,65 MW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.