ZR tłumaczy, jak waloryzować cenę w systemie aukcyjnym

ZR tłumaczy, jak waloryzować cenę w systemie aukcyjnym
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Zarządca Rozliczeń SA, do którego obowiązków należy m.in. prowadzenie rozliczeń energii odnawialnej sprzedawanej w ramach systemu aukcyjnego, informuje, jak obliczyć począwszy od 2019 r. cenę zagwarantowaną w dotychczasowych aukcjach, w związku z przysługującą producentom tej energii indeksacją o średni wskaźnik inflacji z roku poprzedniego.

Sprzedawcy energii z instalacji OZE w systemie aukcyjnym przysługuje prawo do pokrycia tzw. salda ujemnego w stosunku do ceny obliczonej zgodnie z indeksem TGeBase.

Natomiast, gdy cena TGeBase będzie wyższa niż jednostkowa cena zagwarantowana w aukcji, wówczas powstanie tzw. dodanie saldo, możliwe do rozliczenia w przypadku pojawienia się ujemnego salda w kolejnych okresach rozliczeniowych.

REKLAMA

Sprawozdanie oraz wniosek o pokrycie ujemnego salda należy przekazywać co miesiąc, w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca, niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym wytwórca wnioskuje o wypłatę ujemnego salda.

Operator rozliczeń energii odnawialnej po weryfikacji wniosku, dokonanej na podstawie przekazanego sprawozdania przez sprzedawcę zobowiązanego lub wytwórcę energii elektrycznej z OZE o mocy ponad 500 kW, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku ma wypłacać temu sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, zagwarantowana w aukcji cena ma podlegać, zgodnie z art. 92 ust. 10, corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji podawany przez Główny Urząd Statystyczny.  

Jak informuje teraz Zarządca Rozliczeń SA, waloryzacja w tym roku będzie uwzględniania po raz pierwszy podczas rozliczania ujemnego salda we wnioskach za styczeń 2019 r. składanych w kolejnym miesiącu.

REKLAMA

Z danych GUS wynika, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w ubiegłym roku wzrósł o 1,6 proc.

Zarządca Rozliczeń SA podaje, że wnioski składane za kolejne okresy rozliczeniowe, począwszy od rozliczeń za styczeń br., powinny zawierać ceny jednostkowe waloryzowane w sposób następujący: 1) w przypadku pierwszej waloryzacji cena stanowiąca podstawę do wypłaty ujemnego salda jest waloryzowana średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni i zaokrąglana do pełnych groszy, 2) w przypadku waloryzacji w kolejnych latach – waloryzowana jest cena stosowana w poprzednim roku według zasady określonej w pkt 1).

ZR SA podaje, że w 2019 r. cena uzyskana w aukcji z 2016 r. jest waloryzowana wskaźnikiem za 2016 r. (spadek o 0,6 proc.) i zaokrąglana do pełnych groszy, następnie cena ta jest waloryzowana wskaźnikiem za 2017 r. (wzrost o 2 proc.) i zaokrąglana do pełnych groszy, następnie cena za 2017 r. jest waloryzowana wskaźnikiem za 2018 r (wzrost o 1,6 proc.) i zaokrąglana do pełnych groszy.

Z kolei cena z aukcji z 2017 r. jest waloryzowana wskaźnikiem za rok 2017 (wzrost o 2 proc.) i zaokrąglana do pełnych groszy, następnie cena ta jest waloryzowana wskaźnikiem za 2018 r (wzrost o 1,6 proc.) i zaokrąglana do pełnych groszy.

Natomiast cena z 2018 r. w tym roku jest waloryzowana wskaźnikiem za 2018 r (wzrost o 1,6 proc.) i zaokrąglana do pełnych groszy.

Z początkiem grudnia ub.r. Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnił portal do składania, za pośrednictwem formularza elektronicznego, wniosków o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem miesięcznym. Aktualna instrukcja rozliczeń ujemnego salda jest dostępna na stronie ZR SA pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o