Do 750 tys. zł na biznesplan z zakresu energii odnawialnej

Do 750 tys. zł na biznesplan z zakresu energii odnawialnej
Katie@! - flickr cc-by-2.0

{więcej}Inkubator przedsiębiorczości Aerfinance Ventures organizuje konkurs na najlepszy biznes plan poświęcony branży odnawialnych źródeł energii. Nagrodą jest możliwość uzyskania wsparcia w kwocie do 750 tys. zł dla najlepszego pomysłu.
 
Aerfinance Ventures jest instytucją otoczenia biznesu, która zarządza projektem dofinansowanym w kwocie blisko 10 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. Celem projektu jest rozwijanie innowacyjnych inicjatyw mających na celu pobudzenie działalności gospodarczej, poprawianie warunków prowadzenia biznesu oraz usuwanie barier hamujących rozwój gospodarki rynkowej opartej na innowacjach.
 
Konkurs na najlepszy biznes plan jest już drugim tego rodzaju organizowanym przez Inkubator. Pierwsza edycja dotyczyła branży lotniczej i zakończyła się sporym sukcesem. – mówi prezes Aerfinance Ventures Bartłomiej Stachura. – Otrzymaliśmy wiele wartościowych projektów. Nie spuszczamy z tonu i kontynuujemy letnią ofensywę. Branża OZE jest bardzo perspektywiczna, leży w niej spory potencjał. Organizacja konkursu pozwoli nam wesprzeć najbardziej innowacyjne pomysły z tego obszaru.
 
Konkurs rozpoczyna się 1 sierpnia i potrwa do 31 października  2012r. W tym okresie za pośrednictwem strony internetowej Aerfinance Ventures pod adresem www.aer-vc.com można przesyłać zgłoszenia. Tematyka biznes planu musi być bezpośrednio lub pośrednio związana z branżą odnawialnych źródeł energii. Autor najlepszego pomysłu zostanie zaproszony do etapu preinkubacji, który stanowi weryfikację biznesowych założeń projektu. Pozytywna decyzja otworzy pomysłodawcy drzwi do utworzenia wspólnie z Inkubatorem nowej spółki i wsparcia jej kwotą do 750 tys. zł.

 
 
Kontakt z prasą:
Bartłomiej Stachura
600 332 887
E-mail: stachura@aerfinance.com

REKLAMA
REKLAMA