Będzie 15 mln zł dotacji na odnawialne źródła energii na Warmii i Mazurach

Będzie 15 mln zł dotacji na odnawialne źródła energii na Warmii i Mazurach
foto: Images of Money, flickr cc-by-2.0

{więcej}Nabór wniosków w konkursie o dotacje na realizację inwestycji OZE prowadzi obecnie WFOŚiGW w Olsztynie. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olszytnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 ogłosił konkurs, w którym będzie można uzyskać dotacje na projekty z zakresu wykorzystania biomasy, geotermii i energii słonecznej. 

REKLAMA

W sumie do podziału jest 11,5 mln zł, z czego 11,5 mln zł może być przeznaczone na inwestycje biomasowe, 2,1 mln zł – na energię geotermalną i 1,68 mln zł – na energetykę słoneczną. 

REKLAMA

O dotacje mogą ubiegać się m.in. jednoski samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki organizacyjne, a także administracja rządowa, NGO’s, instytucje naukowe oraz przedsiębiorcy. 

Nabór wniosków wystartował 20 sierpnia i potrwa do 13 września. 
gr