Targi branży OZE – RENEXPO® Poland 2012 już w przyszłym tygodniu

Targi branży OZE - RENEXPO® Poland 2012 już w przyszłym tygodniu
Foto: EU PVSEC press

{więcej}Do tej pory Polska w obszarze pozyskiwania energii stawiała niemal wyłącznie na paliwa kopalne, przede wszystkim węgiel brunatny i kamienny. Dyrektywy UE wymagają jednak obecnie znacznie wyższego udziału odnawialnych źródeł energii. Do roku 2020 ich udział winien wzrosnąć do ponad 15,5%. Spodziewana w 2013 roku ustawa o OZE ożywi polski rynek.
 
Z końcem lipca polski sekretarz stanu Mieczysław Kasprzak zapowiedział zmiany w systemie wsparcia energii odnawialnych: przewidywalnie w roku 2013 powinien wejść w życie system taryfowy dla zasilania prądem z energii odnawialnych, zastępując dotychczasowy system kwotowy. Ponadto ułatwiony ma być dostęp do sieci prądowej dla mniejszych urządzeń. Założenia te będą inspiracją dla polskiego rynku i uruchomią jego dynamiczny rozwój.
 
Polska wykazuje duży potencjał w dziedzinie zastosowania energii odnawialnych. Od początku lat 90. przede wszystkim polskie wybrzeże bałtyckie stanowi interesującą lokalizację dla elektrowni wiatrowych, wykorzystywaną przez wiele międzynarodowych firm. Aktualnie w Polsce istnieje około 600 zainstalowanych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ponad 2.000 megawatów. Według planów rządowych do roku 2020 moc mogłaby przekroczyć 6.000 megawatów. Jednak także w głębi kraju na śródlądziu istnieją dochodowe lokalizacje. Ponadto w Polsce podejmuje się temat pozyskiwania energii na obszarach morskich (offshore): do roku 2020 na polskim Bałtyku można by zainstalować farmy wiatrowe o mocy około 500 megawatów.
 
Oprócz energii wiatrowej największe znaczenie w Polsce przypisuje się biomasie: około 16 milionów hektarów powierzchni kraju jest wykorzystywanych rolniczo i może dostarczać zasoby do odzyskiwania energii. Liczba urządzeń do produkcji biogazu rolniczego jest wprawdzie jeszcze bardzo mała. Jednak uchwalony już w 2010 roku „Program rozwoju biogazowni w latach 2010 do 2020“ przewiduje do roku 2020 instalację przynajmniej jednej rolniczej biogazowni na gminę, w liczbie 2.500. Z tego względu polski rynek biogazowy staje się też coraz bardziej interesujący dla firm zagranicznych. Liczne międzynarodowe przedsiębiorstwa planują lub budują obecnie w Polsce biogazownie w zakresie megawatowym.
 
Także pozyskiwanie prądu z paneli PV winno być wkrótce przy nowej ustawie o energiach odnawialnych opłacalne. Pod względem zastosowania solarnych urządzeń termicznych, Polsce przypada w Europie jedno z czołowych miejsc za Niemcami, Austrią, Włochami, Hiszpanią i Francją. Według Instytutu Energii Odnawialnej (EC BREC IEO) w 2011 roku zainstalowanych było prawie milion metrów kwadratowych kolektorów słonecznych do pozyskiwania ciepła.
 
Także pompy ciepła zyskują już obecnie na popularności. W roku 2011 zawiązała się Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC, w której to zrzeszeni są najwięksi europejscy producenci pomp ciepła z ich polskimi firmami córkami. Jednym z celów PORT PC jest przekazywanie szczegółowej wiedzy z zakresu planowania, projektowania i instalacji energooszczędnej technologii specjalistycznym zakładom instalacyjnym, w których istnieje jeszcze znaczne zapotrzebowanie na informacje.
 
Międzynarodowe Targi RENEXPO® Poland stanowią platformę kontaktową i informacyjną na temat sytuacji prawnej i rynkowej oraz portfolio produktów w Polsce. Poprzez wystawę, kongresy branżowe oraz program ramowy objaśniać będą one wszystkie istotne zagadnienia energii odnawialnych oraz efektywności energetycznej: odbywać się będą konferencje specjalistyczne dotyczące m.in. fotowoltaiki, biomasy, mobilności elektrycznej, energii wodnej oraz technologii pomp ciepła, współorganizowane lub wspierane przez najważniejsze polskie związki branżowe. Targi RENEXPO® Poland 2012 odbędą się w dniach 17 – 18 października 2012 roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Będzie można je odwiedzić we wtorek w godzinach od 9.00 do 17.00 i w środę od 9.00 do 16.30. Bliższe informacje dotyczące targów, kongresów i programu ramowego znajdują się na stronie www.renexpo-warsaw.com.

REKLAMA

Kontakt i informacja:
Małgorzata Bartkowski
REECO Sp. z o. o.
REKLAMA

ul. Bartycka 22A/21B
00-716 Warszawa
Tel.: + 48 (0) 22 266 02 16
Fax: + 48 (0) 22 379 78 60
bartkowski@reeco.eul
www.renexpo-warsaw.com