PGE odmawia wydania warunków przyłączenia dla OZE. Dlaczego?

PGE odmawia wydania warunków przyłączenia dla OZE. Dlaczego?
foto: Shott Solar press

{więcej}Problem z otrzymaniem warunków przyłączenia mają inwestorzy zainteresowani budową na terenie woj. lubelskiego farmy wiatrowej i elektrowni fotowoltaicznej. 

Jak poinformowała „Polska Kurier Lubelski”, PGE Dystrybucja odmawia wydania warunków przyłączenia dla farmy wiatrowej o mocy 27 MW, która ma być zlokalizowana w pobliżu Poniatowej. W tym przypadku inwestor doprowadził już do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak realizacja inwestycji – w obliczu stanowiska PGE – staje pod znakiem zapytania. PGE Dystrybucja tłumaczy, że nie ma dostępnej mocy przyłączeniowej. 

REKLAMA

Podobny problem ma firma Energia Dolina Zielawy, która przygotowuje się do budowy farmy fotowoltaicznej w Wisznicach. Mimo, że planowana moc inwestycji jest dużo niższa niż w przypadku farmy wiatrowej w Poniatowej i ma wynieść 1,4 MW – a także mimo wsparcia ze strony lokalnych władz – PGE Dystryubcja także w tym przypadku nie chce wydać warunków przyłączenia do sieci. 

REKLAMA

W obu przypadkach PGE Dystrybucja tłumaczy się regulacją zawartą w Prawie energetycznym, która umożliwia wydanie negatywnej decyzji w sprawie przyłączenia, jeśli niespełnione są warunki techniczne i ekonomiczne dla planowanego przyłączenia. 
gramwzielone.pl