Budżet UE na lata 2014-2020: więcej dotacji na efektywność energetyczną i OZE

Budżet UE na lata 2014-2020: więcej dotacji na efektywność energetyczną i OZE
foto: Images of Money, flickr cc-by-2.0

{więcej}W obecnym budżecie Unii Europejskiej na lata 2007-2013 tylko 3,4% środków przyznanych Polsce zostało przeznaczonych na inwestycje energetyczne. W kolejnym budżecie UE środków na energetykę ma być znacznie więcej. 

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w przyszłym budżecie Unii Europejskiej co najmniej 10% funduszy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z którego środki zasilają Regionalne Programu Operacyjne, zostanie przeznaczonych na projekty związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. 

REKLAMA

Polski rząd chce w nowym budżecie utrzymać zasadę, że dla regionów uznawanych za słabo rozwinięte przysługiwać mają dotacje w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Do regionów słabo rozwniętych zaliczane są wszystkie województwa z wyjątkiem woj. mazowieckiego. 

REKLAMA

Zgodnie z planem Ministerstwa Rozwoju Regionalego (MRR), w 15 województwach na projekty związane z efektywnością energetyczną i OZE ma być przeznaczonych przynajmniej 10% środków, a w województwie mazowieckim ma to być ponad 20%. 

– Główny nacisk na zrealizowanie tej zasady będzie skoncentrowany na 16 polskich województwach; to one będą musiały ten warunek wypełnić. To bardzo ważne przy przygotowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych. (…). To bardzo duże wyzwanie, które oznacza, że będzie więcej środków, a w związku z tym musi być więcej dobrze przygotowanych projektów – Polska Agencja Prasowa cytuje Jarosława Orlińskiego z MRR. 
gramwzielone.pl