Ruszyła IV edycja GreenEvo. Kolejna szansa dla innowacyjnych firm

Ruszyła IV edycja GreenEvo. Kolejna szansa dla innowacyjnych firm
foto: Thermomax, ESTIF

{więcej}Wyjazdy na zagraniczne misje handlowe, wsparcie instytucji rządowych na całym świecie, szkolenia marketingowe to tylko przykłady działań, które obejmą laureatów konkursu Ministerstwa Środowiska – GreenEvo. Ruszyła czwarta już edycja przedsięwzięcia. Zapraszamy polskie innowacyjne firmy. To doskonała szansa na promocję swoich technologii na międzynarodowych rynkach – mówi Marcin Korolec, minister środowiska.

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to zapoczątkowany i prowadzony dla polskich przedsiębiorców projekt Ministerstwa Środowiska, który wyszukuje najlepsze technologie sprzyjające ochronie środowiska i wspiera ich międzynarodowy transfer. Co roku polskie firmy zgłaszają do udziału w przedsięwzięciu, w ramach konkursu, nowe, innowacyjne rozwiązania. Te następnie oceniają niezależni eksperci, wybierając laureatów.

Jak wziąć udział w konkursie?

REKLAMA

W tym roku odbędzie się już 4. edycja programu GreenEvo. Konkurs dla przedsiębiorców rusza 2 stycznia. Firmy mogą zgłaszać swoje rozwiązanie w 8 kategoriach:
– odnawialne źródła energii,
– przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego,
– systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym,
– technologie sprzyjające ochronie klimatu,
– technologie wspierające gospodarkę odpadami,
– technologie wodno-ściekowe,
– technologie niskoemisyjnego transportu,
– rozwiązania wspierające oszczędność energii i materiałów, w tym budownictwo pasywne.

Kategorie: technologie niskoemisyjnego transportu oraz budownictwo pasywne są nowością w 4. edycji konkursu. Zarówno transport, jak i budownictwo, w tym szczególnie ogrzewanie budynków odpowiadają za bardzo dużą część emisji CO2 do atmosfery. Z tego względu zdecydowaliśmy, iż w naszym konkursie nie może zabraknąć technologii sprzyjających redukcji gazów cieplarnianych. Rozwiązania GreenEvo mają wspierać m.in. budowę gospodarek niskoemisyjnych. Liczmy na ciekawe technologie w tym obszarze – mówi Agnieszka Kozłowska-Korbicz, koordynator projektu z ramienia Ministerstwa Środowiska.

Firma, która zdecyduje się na udział w konkursie, musi nadesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który razem z regulaminem dostępny jest na stronie www.greenevo.gov.pl. Termin zgłoszenia upływa 18 lutego.

REKLAMA

Dlaczego warto?

Zwycięstwo w GreenEvo to liczne korzyści dla firm. Wśród nich znajdują się m.in.: uczestnictwo w misjach gospodarczych wraz z przedstawicielami polskiego rządu, bezpłatne szkolenia ze sprzedaży, ochrony własności intelektualnej oraz dostępnych ścieżek finansowania, produkcja indywidualnych filmów promocyjnych o każdej z technologii czy stałe wsparcie ze strony ekspertów projektu GreenEvo. Wachlarz działań dla laureatów GreenEvo układany jest tak, by jak najlepiej przygotować firmy do promocji na międzynarodowych rynkach. Oferujemy przedsiębiorcom szkolenia i usługi doradcze oraz pomoc w udoskonalaniu oferty, by spełniała ona oczekiwania zagranicznych kontrahentów. Traktujemy każdą z firm indywidualnie i wspieramy ich rozwój na rynkach zagranicznych – mówi Agnieszka Kozłowska-Korbicz.

Dotychczasowe wyniki projekt Greenevo pokazują, że warto wziąć udział w przedsięwzięciu. Dla przykładu, w 2011 roku przychody firm, które uczestniczyły w projekcie wzrosły średnio o ponad 30%, a z działalności eksportowej aż o blisko 60%.

Czy świat lubi polskie technologie?

Rozwiązania firm działających w ramach GreenEvo z powodzeniem funkcjonują na całym świecie. Przykładem jest m.in. T-Technology należąca do przedsiębiorstwa Technologie Ekologiczne – Zbigniew Tokarz, która służy do przeróbki odpadów z tworzyw sztucznych na paliwa płynne. Rozwiązanie jest już z powodzeniem stosowane m.in. na Słowacji, w Indiach i Tajlandii. Innym przykładem jest opracowana przez firmę Biogradex technologia oczyszczania ścieków, zastosowana m.in. w wiosce olimpijskiej w Pekinie. Polskie rozwiązania środowiskowe działają także w najbardziej zaawansowanych technologicznie krajach, jak Japonia. Laureat GreenEvo – firma PP-EKO rozpoczęła tam pilotażowy projekt wdrożenia technologii ROVAPO® do produkcji czystej wody technologicznej ze ścieków przemysłowych.

GreenEvo w pigułce

– Liczba laureatów wszystkich trzech, dotychczasowych edycji GreenEvo – 40 firm.
– Liczba misji handlowych, które odbyły się do tej pory – ok. 35 (w ciągu 3 lat trwania programu), tj. ok. 11-12 misji w ciągu roku.
– Kraje, które firmy-laureaci odwiedzili w ramach misji to m.in.: Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Chiny, Chorwacja, Indie, Kazachstan, Norwegia, Rosja, Wietnam, Białoruś, Ukraina.
materiał prasowy