"DGP": koncerny energetyczne zdominowały rynek zielonych certyfikatów

"DGP": koncerny energetyczne zdominowały rynek zielonych certyfikatów
PGE press

{więcej}Państwowe grupy energetyczne praktycznie zdominowały system dopłat do produkcji energii odnawialnej w Polsce i są jego największym beneficjentem – pisze w dzisiejszym wydaniu „Dziennik Gazeta Prawna”. 

„DGP” powołuje się na dane Instytutu Energetyki Odnawialnej, z których wynika, że w 2012 roku 19 największych elektrowni w Polsce (w tym 10 stosujących technologię współspalania) otrzymało aż 68,8% zielonych certyfikatów wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki.

REKLAMA

Oznacza to, że ich właściciele – spółki wytwórcze należące do największych grup energetycznych – otrzymali dopłaty w ramach systemu zielonych certyfikatów w wysokości około 4,3 mld zł. 

REKLAMA

Gazeta zwraca uwagę na występującą obecnie na rynku nadwyżkę zielonych certyfikatów, skutkującą systematycznym spadkiem rynkowej ceny certyfikatów, a także podkreśla, że taka sytuacja osłabia pozycję niezależnych inwestorów i sprawia, że nowe inwestycje w OZE przestają być opłacalne. 

„DGP” powołuje się na opinię Michała Ćwila, dyrektora generalnego Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, zdaniem którego działające w Polsce koncerny energetyczne dążą do całkowitej kontroli działającego w naszym kraju systemu wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych. 
gramwzielone.pl