URE podał średnią cenę energii na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2012 r.

URE podał średnią cenę energii na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2012 r.
foto: RWE press

{więcej}Średnia cena energii elektrycznej została obliczona na podstawie transakcji dokonanych w ubiegłym kwartale, których łączny wolumen wyniósł 10,87 TWh. 

REKLAMA

Jak poinformował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadanch innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne wyniosła w czwartym kwartale 2012 roku 202,12 zł/MWh. 

REKLAMA

– W obliczeniu ww. ceny uwzględniono dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, zobowiązanych do sprzedaży części wytworzonej energii elektrycznej w sposób określony w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne. Cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia. Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w tym okresie o łącznym wolumenie 10,87 TWh – informuje w komunikacie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. 
gramwzielone.pl