Ogólnopolska Konferencja „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym”

Ogólnopolska Konferencja „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym”
....

{więcej}Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 16-17 kwietnia 2013 roku. 
 
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym”,  która odbędzie się w Poznaniu w dniach 16-17 kwietnia 2013 roku. Zakres merytoryczny Konferencji koncentruje się na rozbudowie infrastruktury energetycznej oraz ochronie środowiska w sektorze energetycznym. Wśród poruszonych tematów nie zabraknie problematyki prawnej i gospodarczej oraz kwestii technologicznych.

W ciągu dwóch dni Konferencji prelegenci będą poruszać kwestie związane z szeroko rozumianym rynkiem energii w ramach czterech paneli tematycznych. Pierwszy dzień rozpocznie się pod hasłem „Infrastruktura energetyczna”. Pierwszy z paneli dotyczyć będzie rozbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym zakresu i charakteru planowanych krajowych inwestycji sieciowych, rozbudowy połączeń trans granicznych, korytarzy sieciowych oraz zagadnień prawnych, takich jak smart grid i smart meetering. Drugi panel będzie skupiać się na tematyce nowych mocy wytwórczych, a w szczególności na obecnej kondycji sektora i prawa budowlanego w Polsce oraz na przyszłości polskiej energetyki.

REKLAMA

Drugi dzień Konferencji dotyczyć będzie ochrony środowiska w sektorze energetycznym. Podczas trwania pierwszego panelu, omówiona zostanie natomiast polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która będzie analizowana w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach oraz porozumieniami pomiędzy nimi w tej kwestii, a także zagadnienia dotyczące pakietu klimatyczno-energetycznego, handlu uprawnieniami emisyjnymi kończąc na debacie na temat czystych technologii węglowych. Projekt zakończy się prezentacją panelu czwartego o odnawialnych źródłach energii, zapewne ożywioną i kontrowersyjną dyskusją na tematy takie jak ekonomiczne wsparcie dla OZE i nowe reguły dotyczące tego rynku oraz kogeneracjach, mikroinstalacjach, energetyce rozproszonej i związanych z tym zaganieniami prawnymi. Oprócz prelekcji zaproszonych gości Organizatorzy przewidują rozbudowaną część dyskusyjną, podczas której każdy z uczestników będzie mieć okazję wypowiedzieć się na tematy poruszane podczas poszczególnych paneli dyskusyjnych.

REKLAMA

Projektami towarzyszącymi Konferencji będą tradycyjne już Targi Pracy, podczas których przedstawiciele branży prawniczej i energetycznej przedstawią studentów i młodym prawnikom możliwości kariery w swoich kancelariach i przedsiębiorstwach, a także Konkurs na Wystąpienie podczas Konferencji, którego nagrodą główną będzie możliwość wzięcia udziału w Konferencji w charakterze prelegenta.

Szczegóły Konferencji, w tym dokładny zarys tematyczny, jak i Projektów towarzyszących można znaleźć na naszych stronach : http://www.infrastruktura-srodowisko.pl, www.rynek-energetyczny.pl. Zapraszamy również do śledzenia przygotowań do Konferencji na jej profilu na Facebooku:
https://www.facebook.com/pages/Rynek-energetycznypl-prawo-gospodarka-technologia/337821306246797.