"RZ": mikrogeneracja szansą na rozwój polskiej energetyki

"RZ": mikrogeneracja szansą na rozwój polskiej energetyki
foto: Conergy press

{więcej}”Rzeczpospolita” powołuje się na wnioski raportu opracowanego przez prof. Krzysztofa Żmijewskiego i Tomasza Bańkowskiego, którzy podkreślają potrzebę rozwoju systemu energetycznego w naszym kraju w kierunku umożliwiającym produkcję energii podmiotom będącym jednocześnie jej konsumentami. 

– Postawmy tezę, że zwiększenie produkcji oraz zużycia energii elektrycznej w Polsce w najbliższych latach będzie wymagać zastosowania nowoczesnych technologii w sektorze energetyki w kierunku mikroźródeł rozproszonych, w tym mikrokogeneracji. Potwierdzeniem pierwszej części tezy jest dokument „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, która przewiduje zwiększenie całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną z poziomu 146 TWh/rok w 2005 roku do 280 TWh/rok w 2030 roku. Druga część tezy o stosowaniu mikroźródeł będzie uzasadniona, o ile powstanie korzystna sytuacja dla rozwoju tych technologii – piszą autorzy raportu. 

Proponowana przez autorów mikrogeneracja może rozwijać się w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej czy w gospodarstwach wiejskich, a produkowana przez nie energia może być konsumowana na własne potrzeby, a także odsprzedawana do sieci lub magazynowana. Oprócz wykorzystania źródeł OZE, autorzy raportu postulują także wykorzystanie do zasilania źródeł mikrogeneracyjnych m.in. gazu naturalnego, LPG, odpadów komunalnych czy oleju rzepakowego. 

REKLAMA

Zdaniem autorów raportu mikrogeneracja może przynosić korzyści nie tylko właścicielom źródeł kogeneracyjnych, ale także przyczyni się do stabilizacji sieci energetycznych oraz obniży koszty zużycia tradycyjnych paliw, przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń i obniży straty energii w przesyle. 

REKLAMA

Czytaj raport opracowany przez prof. Krzysztofa Żmijewskiego i Tomasza Bańkowskiego [PDF]
gramwzielone.pl