Będą dotacje na OZE z Funduszy Norweskich. Nabór wniosków rusza w kwietniu

Fundusze Norweskie i EOG – zatwierdzono Program Operacyjny: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

28 stycznia 2013 r. podpisano umowę ws. programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a darczyńcami. Program ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza, a także zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

REKLAMA

 1. Program zakłada wsparcie działań obejmujących:
 1. poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej,
 2. modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW,
 3. instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej
  do 3 MW.
 1. Kwota alokacji wynosi 67 394 000 euro, w tym:
 1. obszar programowy 5 – Efektywność energetyczna: 55 905 250 euro,
 2. obszar programowy 6 – Energia odnawialna: 11 488 750 euro.
 1. Wnioskodawcy – jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne.
 2. Kwota dofinansowania – 170 000 euro do 3 000 000 euro
 3. Intensywność dofinansowania – uzależniona od uzyskanego efektu ekologicznego i nie wyższa niż 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
 4. Okres kwalifikowalności wydatków – od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu do 30 kwietnia 2016 r.
 5. Sposób finansowania – refundacja części kosztów poniesionych i udokumentowanych. Istnieje możliwość wnioskowania o jednorazową zaliczkę w wysokości:
 1. do 40% – jednostki sektora finansów publicznych,
 2. do 10% – podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne.
 1. Planowany termin otwartego naboru wniosków – od 2013-04-15 do 2013-06-21
 2. Fundusz Współpracy Bilateralnej.

Środki Funduszu Współpracy Bilateralnej w wysokości 1 125 000 EUR przeznaczone są na przygotowanie projektów partnerskich oraz na wymianę doświadczeń, wiedzy, technologii,i najlepszych praktyk z organizacjami pochodzącymi z krajów Darczyńców.

REKLAMA

Zawiązanie partnerstwa nie będzie warunkiem bezwzględnym uzyskania dofinansowania w ramach otwartego naboru wniosków.