Sporne kwestie w ustawie o OZE dalej nie rozstrzygnięte. Współspalanie utrzyma wysokie wsparcie?

Sporne kwestie w ustawie o OZE dalej nie rozstrzygnięte. Współspalanie utrzyma wysokie wsparcie?
foto: DrabikPany, flickr cc-by-2.0

{więcej}Ministerstwo Gospodarki po raz kolejny poinformowało, że projekt ustawy o OZE zostanie przekazany do parlamentu do końca pierwszego kwartału i wskazało na największe bariery blokujące przyjęcie projektu ustawy o OZE przez rząd. 

Jak poinfmował, cytowany przez Polską Agencję Prasową, Tomasz Dąbrowski z Ministerstwa Gospodarki, obecnie w projektach ustaw energetycznych wchodzących w skład tzw. dużego trójpaku energetycznego pozostaje około 10 spornych punktów, które uniemożliwiają wypracowanie wspólnego stanowiska w rządzie i przekazanie ustaw do procedowania w parlamencie. 

REKLAMA

Według Tomasza Dąbrowskiego, obecnie dyskusja nad problematycznymi zapisami ustawy o OZE „toczy się na poziomie politycznym”, a największym problemem jest określenie zasad wsparcia dla technologii współspalania.

REKLAMA

– Mamy dylemat, czy realizować cel OZE poprzez technologie, które mogą wykorzystać potencjał OZE, dostępne w Polsce, czy realizować go wyłącznie najtańszymi metodami – Polska Agencja Prasowa cytuje przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki. 

Dyrektor departamentu energetyki w resorcie gospodarki dodał, że obecnie rząd rozważa utrzymanie systemu wsparcia dla operatorów istniejących instalacji współspalania biomasy „z zastrzeżeniem, że nie będą tego rozwijać”. 
gramwzielone.pl