Rząd po raz kolejny nie wywiąże się z obietnic w zakresie ustawy o OZE

Rząd po raz kolejny nie wywiąże się z obietnic w zakresie ustawy o OZE
damien_m_in_japan, flickr cc-by-2.0

{więcej}Mimo wielokrotnych zapowiedzi, że projekty ustaw wchodzących w skład tzw. dużego trójpaku energetycznego, w tym ustawy o OZE, zostaną skierowane z rządu do prac w parlamencie do końca I kwartału br., dzisiaj wiadomo, że rząd do końca tego miesiąca dużego trójpaku przyjąć nie zdąży. 

Jeszcze do niedawna przedstawiciele resortu gospodarki, w tym kilkukrotnie minister gospodarki Janusz Piechociński, zapewniali, że projekty ustaw z dużego trójpaku energetycznego zostaną skierowane do Sejmu do końca tego kwartału – po uzgodnieniu ich kształtu przez rząd.

Problemem w przyjęciu dużego trójpaku przez rząd są różnice stanowisk poszczególnych resortów głównie w zakresie wysokości wsparcia, które w ustawie o OZE mają otrzymać poszczególne technologie OZE.

REKLAMA
REKLAMA

Podczas gdy resort gospodarki opowiada się konsekwentnie za znaczącym obcięciem wsparcia dla współspalania, możliwie wysokie wsparcie dla tej technologii chce zagwarantować resort skarbu reprezentujący interesy państwowych koncernów energetycznych, które eksploatując instalacje współspalania biomasy z węglem są głównym beneficjentem obecnego systemu wsparcia. Dodatkowo swoje zdanie w zakresie zasad nowego systemu wsparcia chce przeforsować resort finansów opowiadający się za generalnym zredukowaniem wsparcia dla energetyki odnawialnej. 

Kolejnym czynnikiem opóźniającym przyjęcie przez rząd projektów ustaw z dużego trójpaku jest procedowanie tzw. małego trójpaku, który ma wdrożyć do polskiego prawa wybrane zapisy unijnych dyrektyw w zakresie energetyki, z których przyjęciem polskie władze zwlekają już od dłuższego czasu i w związku z czym Bruksela grozi nałożeniem na nasz kraj znaczących kar finansowych. Zgodnie z unijnymi wytycznymi, na wdrożenie do krajowego prawa zapisów dyrektywy o OZE Polska miała czas do grudnia 2010 roku. 

Przesunięcie terminu skierowania przez rząd ustaw dużego trójpaku do Sejmu po raz kolejny odsuwa w czasie perspektywę jego wejścia w życie. Jeszcze kilka miesięcy temu, po publikacji ostatniego projektu ustawy o OZE, resort gospodarki zapewniał, że jest to jej finalna wersja i że zostanie ona uchwalona w pierwszym kwartale tego roku.

Dzisiaj wiadomo, że przyjęcie ustawy o OZE może nastąpić najwcześniej z początkiem 2014 roku. Do tego czasu regulcje zawarte w dużym trójpaku muszą zostać zaakceptowane przez rząd, następnie ustawy energetyczne musi uchwalić parlament, a ich wdrożenie do polskiego prawa wymagać będzie jeszcze pozytywnej opinii Komisji Europejskiej. 
gramwzielone.pl