URE podał średnie ceny energii elektrycznej i cieplnej w 2012 roku

URE podał średnie ceny energii elektrycznej i cieplnej w 2012 roku
net_efekt, flickr cc-by-2.0

{więcej}Urząd Regulacji Energetyki przdstawił średnie ceny energii elektrycznej oraz energii produkowanej w kogeneracji notowane w ubiegłym roku na rynku konkurencyjnym. 

Średnia cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2012 roku wyniosła 201,36 zł/MWh. Dla porównania, w 2011 roku było to 198,8 zł/MWh. Jak informuje URE, Urząd wyznaczając średnią cenę energii elektrycznej bieże pod uwagę umowy zawarte przez wytwórców i spółki obrotu zarówno na giełdzie energii jak i w kontraktach dwustronnych. URE nie bieże natomiast pod uwagę sprzedaży energii na rynku bilansującym „ze względu na techniczny charakter tego rynku”.

REKLAMA

W przypadku jednostek wysokosprawnej kogeneracji, w 2012 roku średnia cena energii elektrycznej wyniosła:
– 201,32 zł/MWh – w przypadku jednostek opalanych paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW, 
– 244,60 zł/MWh – w przypadku jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy, 
– 201,47 zł/MWh – w przypadku jednostek innych niż wyżej wymienione. 

REKLAMA

URE podał też ceny energii cieplnej produkowanej w jednostkach niebędących jednostkami kogeneracyjnymi. Wyniosła ona:
– 39,38 zł/GJ – w przypadku jednostek opalanych węglem, 
– 69,06 zł/GJ – w przypadku jednostek opalanych paliwami gazowymi, 
– 102,01 zł/GJ – w przypadku jednostek opalanych olejem opałowym, 
– 44,95 zł/GJ – w przypadku jednostek zaliczanych do OZE. 

gramwzielone.pl